Risicogestuurd onderzoek

Balkons die bezwijken, vallend metselwerk en het instorten van een parkeergarage zijn recente voorbeelden, waarbij de constructieve veiligheid tekort is geschoten. Naar aanleiding van deze incidenten heeft de overheid onder meer gewezen op de veiligheidsrisico’s en voor specifieke gebouwen geldt zelfs een wettelijke onderzoeksplicht.

Hoe staat het met de constructieve veiligheid van uw vastgoed? Door uw vastgoed risicogestuurd te beheren, krijgt u niet alleen een integraal beeld van alle risico’s op het gebied van de constructieve veiligheid maar u houdt bovendien grip daarop.

Wat houdt risicogestuurd onderzoek in?

Voor het risicogestuurd onderzoek analyseren wij de gegevens van het object om per bouwdeel de faalkans en het effect van een ongewenste gebeurtenis te beoordelen. De gegevens worden verkregen uit een bureaustudie van archiefstukken en andere relevante rapportages, aangevuld met een quickscan op locatie. De focus en diepgang van het risicogestuurde onderzoek kunnen gaandeweg nog op uw behoeften worden bijgesteld.

De risico-inventarisatie en -evaluatie is erop gericht om constructieve risico’s vroegtijdig te ontdekken en te beheersen. Voor de erkenning van risico’s hoeft er dus nog geen sprake te zijn van zichtbare en/of meetbare gebreken. De functie en het presteren van het bouwdeel staan hierbij centraal, in tegenstelling tot het traditionele conditiegestuurd onderhoud en onderzoek.

Wat levert risicogestuurd onderzoek door Nebest op?

Nebest heeft een risicogestuurde inventarisatiesystematiek ontwikkeld. Hierin worden per bouwdeel de constructieve risico’s gescoord op basis van een beoordeling van de faalkans en de effecten daarvan. Deze inventarisatie geeft u inzicht in de prioritering en noodzaak van eventueel te nemen vervolgstappen. Daarmee kunnen de beheersmaatregelen die de constructieve veiligheid waarborgen risicogestuurd in de tijd worden uitgezet.

De inspecteurs en adviseurs van Nebest beschikken over de kennis en ervaring in de risico’s en effecten om u te ondersteunen in het risicogestuurd beheren van uw vastgoed. Doel daarbij is om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee faalkosten te reduceren.