Nader onderzoek

Om een uitspraak te kunnen doen over de schadeoorzaak, restlevensduur of constructieve veiligheid van civiele kunstwerken, moet er kennis van en inzicht in de constructie vergaard worden. Binnen Nebest kunnen wij dit voor u verzorgen door middel van (niet-)destructieve metingen en onderzoeken. De onderzoekers van Nebest hebben diepgaande kennis over de eigenschappen van materialen en het gedrag van constructies. Daarnaast hebben zij diverse specialistische meetinstrumenten voorhanden om de vinger te krijgen achter vaak moeilijk oplosbare technische vraagstukken. Hierdoor zijn wij in staat onze opdrachtgevers kennis van en inzicht te bieden in de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand van hun constructies en hen te voorzien in de gevraagde gegevens op materiaalgebied.