Proefbelasting

Als gebouweigenaar wilt u graag verzekerd zijn van de constructieve veiligheid van uw gebouw. Met een proefbelasting kan in veel gevallen de veiligheid van verdiepingsvloeren, zoals bollenplaatvloeren, worden onderzocht. Een proefbelasting maakt het in sommige gevallen mogelijk om constructies die rekenkundig zijn afgekeurd, alsnog als voldoende veilig te beschouwen. Tijdens een proefbelasting is het essentieel dat een deskundig constructeur aanwezig is. De constructeurs van Nebest beschikken over ruime ervaring met het proefbelasten van vloeren.

Wat houdt proefbelasten in?

Voor het beoordelen van bestaande constructies is er een normserie; de NEN 8700. Deze norm beschrijft dat je de sterkte van constructieonderdeel kunt bepalen door middel van een proefbelasting. Belangrijk hierbij om op te merken is dat een proefbelasting niet nodig is wanneer een constructie theoretisch rekenkundig als veilig aangetoond kan worden. Maar wanneer een constructie rekenkundig is afgekeurd, kan een proefbelasting in sommige gevallen toch de constructieve veiligheid van de constructie aantonen.

Vaak wordt tijdens een proefbelasting gebruikgemaakt van watertanks. Hierbij kan water gelijkmatig oplopen in de tanks, waardoor heel gecontroleerd de belasting op de vloer kan worden aangebracht. Daarnaast kan ook gebruikgemaakt worden van zandzakken, grote stalen contragewichten en vijzels. Met de laatste methode meten sensoren de hoeveelheid belasting die aangebracht wordt op de vloer.

De constructeurs van Nebest bepalen altijd in overleg met u de afkeurcriteria. Het meest voorkomende criterium is de bezwijkbaarheid van de vloer. Om als voldoende veilig beschouwd te kunnen worden, mag de vloer niet bezwijken tijdens de proefbelasting. Naast bezwijken wordt ook vaak gelet op de doorbuiging van de vloeren, het ontstaan van scheuren, het optreden van delaminatie en de (toename van) voegwijdte.

Waarom een proefbelasting?

Het voordeel van een proefbelasting is dat het een daadwerkelijke praktijkproef is. De uitkomst van deze proef is ook de werkelijkheid, waar weinig tot geen onzekerheid over is. Deze werkelijkheid biedt u waardevol inzicht in de constructieve veiligheid van de vloeren in uw gebouw.