Onderzoek breedplaatvloeren

Breedplaatvloeren met grote overspanningen en/of kolom(balk)structuren zijn in de afgelopen twee decennia op grote schaal in parkeergarages, scholen en winkelcentra toegepast. Uit onderzoek is gebleken dat deze vloeren risicovol zijn en vergrote kans hebben om te bezwijken. Het ministerie gebouweigenaren heeft daarom verzocht om utiliteitsgebouwen met breedplaatvloeren die na 1999 zijn opgeleverd te beoordelen conform het stappenplan dat is opgenomen in het informatiedocument ‘Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw’. De inspecteurs van Nebest beschikken over ruime ervaring en expertise om zowel de risico-inventarisatie conform het stappenplan alsook het uitvoeren van proefbelastingen voor u te verzorgen.

Hoe wordt de veiligheid van breedplaatvloeren onderzocht?

Onze inspecteurs onderzoeken altijd conform het stappenplan de veiligheid van breedplaatvloeren. Dit stappenplan ziet er concreet als volgt uit:

 • Verzamelen van eerste informatie
  • Constructietekeningen
  • Bepalen van het type vloer
  • Bepalen van de richting van belastingafdracht en de grootte van de overspanning
 • Verzamelen van basisinformatie van het vloertype en de constructie
  • Vaststellen van het legplan breedplaatvloeren
  • Vaststellen van de gevolgklasse van de constructie
 • Beoordelen van de krachtsverdeling
  • Bepalen of er sprake is van een positief moment ter plaatse van naden tussen de breedplaten ten gevolge van primaire belastingafdracht
 • Verzamelen van aanvullende informatie
  • Producent breedplaten en eigenschappen breedplaten
  • Wapeningstekeningen en berekeningen
  • Informatie over eventuele constructieve gebreken
 • Bepalen van het effect van de belasting
  • De vereiste veranderlijke belasting in overleg met de eigenaar kiezen
  • De grootte van de permanente belasting verifiëren
  • Bepalen van de belasting voor de fundamentele belastingcombinatie volgens NEN 8700
  • Bepalen van de krachtsverdeling in de plaat
  • Bepalen van de rekenwaarde van de positief buigende momenten mEd en de dwarskracht VEd bij de kritische vloerdetails
 • Bepalen van de weerstand van het kritische vloerdetail
  • Bepalen van de rekenwaarde van de momentweerstand mRd en de dwarskrachtweerstand VRd bij het kritische detail op basis van de beschikbare rekenregels

Afhankelijk van de uitkomsten uit dit stappenplan, wordt bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden.

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Bent u een gebouweigenaar en wilt u de constructieve veiligheid van uw gebouw laten onderzoeken? Dan kan Nebest u bij alle facetten uit het proces ondersteunen. Vanaf de risico-inventarisatie en het uitvoeren van proefbelastingen, tot aan het ontwerp en de begeleiding van eventuele versterkingsmaatregelen.