Vochtmeting

Vrijwel alle materialen zijn in staat vocht op te nemen en ook weer af te staan. Dit kan over het algemeen geen kwaad, tenzij een bepaald materiaal meer vocht opneemt dan gewenst. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld lekkages of bouwgebreken zijn. In dat geval kan het leiden tot constructief gevaar. Vochtmetingen zijn daarom belangrijk om inzicht te verkrijgen in het vochtgehalte van bijvoorbeeld wanden, vloeren en plafonds. Hierbij kunnen mogelijke risico’s op vochtschade vroegtijdig worden opgespoord. Vele afwerkmaterialen stellen (zware) eisen aan het vochtgehalte in de onderliggende constructie.

Vochtmeting afnemen

In eerste instantie kan de aanwezigheid van vocht visueel of door tast waargenomen worden. Voor een daadwerkelijke vochtdiagnose en om de evolutie van het droogproces te volgen dienen echter nauwkeurigere methoden gebruikt te worden. Nebest beschikt daarom over geavanceerde apparatuur. Bij vochtmetingen moet men er rekening mee houden dat het vocht meestal niet gelijkmatig verdeeld is en dat meetwaarden beduidend kunnen verschillen binnen een en dezelfde zone, afhankelijk van de porositeit van het materiaal (denk aan baksteen en de mortel). Ook de diepte van de bemonstering is bepalend voor de resultaten van de vochtmeting. Veelal volstaat het om de vochtmetingen op locatie uit te voeren. Is het echter gewenst om het vochtgehalte in bouwmaterialen heel nauwkeurig te bepalen, dan worden de monsters meegenomen die in ons eigen laboratorium onderzocht worden. Nebest kan vochtmetingen afnemen op verschillende materialen als beton, metselwerk, hout, coatings en natuursteen.

Heeft u last van vochtschade, een vermoeden hiervan, of wil u het zekere voor het onzekere nemen? Laat dan een vochtmeting afnemen door de specialisten van Nebest! Hiermee krijgt u inzicht in de vochtgehaltes van uw bouwdelen.