Scheurwijdtemeting

Vrijwel alle materialen zijn vatbaar voor het fenomeen scheuren. Wanneer er scheuren ontstaan in het materiaal heeft dit invloed op verschillende factoren. Zo kan het de stabiliteit en veiligheid van een constructie aantasten, gaat de duurzaamheid achteruit en/of kan het functioneren achteruitgaan (vloeistofdichtheid). Door de lengte en wijdte van scheuren te meten is het mogelijk een uitspraak te doen over de oorzaak, de toestand en de mogelijke gevolgen van de scheur. Nebest is gespecialiseerd in het uitvoeren van scheurwijdtemetingen op materialen als o.a. beton, metselwerk, hout en natuursteen.

Het meten van scheuren kan op diverse manieren:

  • Met een scheurenkaartje.
  • Met een scheurenloep.
  • Met scheurwijdtemeters (monitoring).
  • Met een meetraster (bij bepaling van de cumulatieve scheurwijdte bij ASR, ook een vorm van monitoring).

Bij het meten van scheuren is het van belang de omstandigheden, zoals omgevings- en constructietemperatuur, goed vast te leggen. Bij voorkeur worden scheurwijdtemetingen uitgevoerd bij lage temperaturen omdat de scheuren dan de grootste wijdte hebben.

Monitoren van scheuren

Om de ontwikkeling van een scheur vast te stellen kan er gemonitord worden aan de hand van scheurwijdtemeters en/of een meetraster. Deze brengen de bewegingen van de scheur in kaart en bieden daardoor inzichten. Bij het monitoren van scheuren zijn een aantal zaken essentieel om de validiteit en betrouwbaarheid van de metingen te maximaliseren. De metingen moeten uitgevoerd worden:

  • Op eenzelfde moment.
  • Onder dezelfde (weers)omstandigheden.
  • Met gebruik van dezelfde apparatuur.
  • Door dezelfde specialist.

Het laten uitvoeren van een scheurwijdtemeting door de specialisten van Nebest geeft u inzicht in de oorzaak, ernst en het verloop van de scheur. Deze informatie kan ingezet worden om de toename van het schadegeval te voorkomen of het schadegeval te verhelpen.