Carbonatatiedieptemeting

Uitgehard beton heeft een alkalisch milieu met een pH-waarde van circa 12 tot 14. Door de hoge pH-waarde ontstaat rondom het in het beton aanwezige wapeningsstaal een beschermende passiveringslaag. De passiveringslaag wordt alleen in stand gehouden zolang het beton een pH-waarde van circa 9 of hoger heeft. Door verschillende oorzaken is het echter mogelijk dat de pH-waarde van het beton afneemt en dus mogelijk onder de waarde van 9 zakt.

Het uitvoeren van de carbonatatiedieptemeting

Eén van de oorzaken waardoor de pH in het beton kan afnemen is de zogenaamde carbonatatie. Bij carbonatatie wordt vrije en gebonden kalk door koolzuur uit de lucht omgezet in calciumcarbonaat, hierdoor neemt de pH van het beton af. Carbonatatie treedt van nature op in beton. Bepaling van de carbonatatiediepte wordt uitgevoerd conform NEN-EN 14630. De carbonatatie wordt bepaald op locatie of in het laboratorium aan de hand van op locatie geboorde kernen. De diepte van de carbonatatie, het zogenaamde carbonatatiefront, wordt bepaald met behulp van de organische verbinding fenolftaleïne. Bepaling van de carbonatatiediepte dient altijd uitgevoerd te worden in combinatie met dekkingsmetingen om zodoende te kunnen bepalen of het carbonatatiefront is gevorderd tot aan of voorbij de wapening.

Advies carbonatatie

Op basis van de leeftijd van de constructie, de dekking op de wapening en de carbonatatiediepte kunnen de specialisten van Nebest een uitspraak doen over het risico op carbonatatiegeïnitieerde corrosie van de wapening. Op basis van dit risico wordt door onze specialisten een advies opgesteld m.b.t. welke maatregelen genomen dienen te worden om grootschalige schade door carbonatatiegeïnitieerde corrosie in de toekomst te voorkomen.