Stroefheidsmeting

Uitglijden of slippen op een vloer kan tot vervelende ongelukken leiden, zowel binnenshuis als buitenshuis. De stroefheid van vloeren is een belangrijke factor in het voorkomen van dergelijke ongelukken. Dit geldt zowel voor vloeren in gebouwen zoals scholen en kantoren, maar ook voor vloeren in parkeergarages. Om de stroefheid en slipweerstand van vloeren te bepalen, dienen stroefheidsmetingen uitgevoerd te worden. Hierbij is Nebest u graag van dienst.

Hoe wordt de stroefheid/slipweerstand bepaald?

De inspecteurs van Nebest kunnen de stroefheid van diverse materialen bepalen, zoals beton, tegels, coating, vloerbedekking en laminaat. Stroefheidmetingen kunnen door middel van drie methoden uitgevoerd worden:

1. Floor Slide Control (FSC 2000), conform NTA 7909:2003. Met deze meetwagen wordt een meetvoetje, bekleed met rubber, leer of een kunststof zooltje, voortbewogen over de te beproeven ondergrond. Vervolgens wordt de wrijvingscoëfficiënt bepaald. Deze metingen kunnen zowel op droge als op natte ondergrond uitgevoerd worden.

2. Tribometer (GMG-200), conform NEN 7909:2015. Met deze methode wordt de slipweerstand geclassificeerd aan de hand van de dynamische wrijvingscoëfficiënt (µ) en geeft uitsluitsel over de stroefheid. Hoe hoger de wrijvingscoëfficiënt, hoe groter de stroefheid. De slipweerstand van het betreffende oppervlak moet daarbij voldoend aan de volgende wrijvingscoëfficiënt:

  • Droge toepassing µ ≥ 0,30
  • Natte toepassing µ ≥ 0,40
  • Natte toepassing zwembad µ ≥ 0,45

3. Cooper Pendulum Skid Resistance Tester (SRT), conform NEN-EN 13036-4. De Cooper SRT bestaat uit een frame voorzien van een slinger met een sleepschoen. Deze sleepschoen is voorzien van een rubberstrook. Dankzij de slinger beweegt de sleepschoen over een proefoppervlak en kan eenvoudig de afname van de uitslag (SRT-waarde) worden gemeten. Deze methode wordt veelal gebruikt voor het onderzoeken van de slipweerstand van wegoppervlakken zoals wegen en stoepen, maar ook voor andere ondergronden. Dit gebeurt zowel op locatie alsook in ons laboratorium op aangeleverde monsters.

Waarom stroefheidsmetingen bij Nebest?

Nebest kan de stroefheid van praktisch elk soort ondergrond bepalen, zowel bij u op locatie als in ons eigen materiaalkundig laboratorium. Wilt u ongelukken door onvoldoende of juist te stroeve oppervlakten voorkomen en er zeker van zijn dat deze voldoen aan de norm “NEN 7909: Slipweerstand van beloopbare oppervlakken”? Laat dan een stroefheidsmeting uitvoeren door de specialisten van Nebest!