Onderzoek kwaaitaal- en mantavloeren

Wanneer uw woning tussen 1965 en 1981 gebouwd is, is de kans op betonschade en betonrot aanzienlijk. In deze periode werden namelijk veel kwaaitaalvloeren en mantavloeren in woningen toegepast. Dit zijn betonvloeren waarbij er calciumchloride is toegevoegd om het beton van de vloer sneller te laten harden. Het toegevoegde calciumchloride veroorzaakt echter na verloop van tijd corrosie van de wapening, oftewel betonrot. Door het roesten en uitzetten van de wapening, wordt de buitenste betonlaag van de wapening gedrukt. Hierdoor verloopt de corrosie nog sneller en verliest de vloer snel sterkte, waardoor ook de veiligheid van de vloer afneemt.

Hoe herken ik een kwaaitaalvloer of mantavloer?

U herkent een kwaaitaal- of mantavloer aan de specifieke vorm van de elementen. Een kwaaitaalvloerelement bestaat uit een betonnen drukboog en twee draagribben. De draagkracht van het vloerelement wordt bepaald door de staalwapening die zich in de draagribben bevindt. Wanneer de onderzijde van uw vloer er zoals onderstaande tekening uitziet, is er dus sprake van een kwaaitaalvloer.

Wat houdt onderzoek aan kwaaitaalvloeren en mantavloeren in?

Kwaaitaal- en mantavloeren brengen dus een verhoogd risico op schade en betonrot met zich mee. Dit is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk voor de bewoners van een woning. Heeft u een kwaaitaal- of mantavloer en/of vermoedt u betonrot? Als Nebest kunnen wij onderzoek uitvoeren om de staat van uw vloer te beoordelen. Door middel van een inspectie brengen onze inspecteurs de hoeveelheden en ernst van (eventueel) aanwezige gebreken en schades van uw vloer in kaart. Hierbij letten zij onder andere op betonrot, carbonatatieschade, betondekking en mechanische schade.

Onze inspecteurs voeren hun onderzoek aan kwaaitaal-, DATO-, FLEVO- en mantavloeren altijd uit conform CUR-Aanbeveling 79:2016 “Beoordelen van kwaaitaal en manta-beganegrondvloeren”. Naar aanleiding van de constateringen tijdens de inspectie, stellen onze inspecteurs een deskundig rapportage inclusief (herstel)advies op.
Als onderdeel van dit (herstel)advies kan een constructieve beoordeling/herberekening noodzakelijk zijn. Ook dit kunnen wij voor u bij Nebest verzorgen.