Schadeonderzoek Beton

Schade aan uw materiaal en/of constructie kan ernstige gevolgen hebben voor de levensduur en/ of constructieve veiligheid van uw bezit. Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan het ontstaan van schade aan betonconstructies. Te denken valt hierbij aan ontwerpfouten, bouwfouten, degradatie, chemische-, fysische- en mechanische invloeden.

Bij Nebest helpen wij u graag door onderzoek te doen naar de oorzaken van schade of de kans hierop in de toekomst. De adviseurs van Nebest beschikken over specialistische meetapparatuur en een eigen laboratorium om schademechanismen te kunnen analyseren.

Wanneer schadeonderzoek uit te voeren?

Een onderzoek naar betonschade kan worden uitgevoerd om verschillende redenen:

 • Er is zichtbare schade aanwezig: er wordt onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de schade door middel van metingen aan de constructie om de oorzaak van de schade te achterhalen.
 • Er is schade aanwezig, maar deze is niet zichtbaar: een onderzoek naar niet zichtbare schade wordt dan uitgevoerd door middel van metingen aan de constructie.
 • Er is (nog) geen schade aanwezig, maar deze kan in de toekomst wel ontstaan: Nebest voert onderzoek uit naar de mogelijkheid van toekomstige schade door middel van metingen aan de constructie. Deze metingen zijn er op gericht te bepalen of sprake is van schademechanismen die binnen 10 jaar tot schade zullen leiden.

De specialisten van Nebest adviseren u graag over het moment en de wijze waarop een schadeonderzoek uit te voeren.

Voorbeelden van schademechanismen aan beton

Schade aan beton kan verschillende oorzaken hebben. Hoe deze schademechanismen ontstaan, kunnen worden voorkomen en herstelt wordt veelal vastgesteld door een beton-onderhoudskundige (BOK). Binnen Nebest beschikt nagenoeg iedere specialist beton over het BOK-diploma. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Verenging adviseurs betononderhoud en reparatie (VABOR). Hiermee beschikken we over alle benodigde kennis om over een grote diversiteit aan schademechanismen aan beton te adviseren. Te denken valt hierbij aan:

 • Carbonatatiegeïnitieerde corrosie
 • Chloridegeïnitieerde corrosie
 • ASR (alkali-silika-reactie)
 • Gevolgen van brand
 • Chemische aantasting zoals:
  •  Sulfaataantasting
  • Biogene zwavelzuuraantasting