Advies kathodische bescherming

Naast de constructieve veiligheid is ook de duurzame veiligheid van betonconstructies belangrijk. Een methode om corrosie van wapening te stoppen of voorkomen is het aanbrengen van kathodische bescherming (KB). In het verleden, en nog steeds wordt veelal gebruikgemaakt van galvanische anodes (opoffering). De laatste jaren wordt steeds meer gebruikgemaakt van kathodische bescherming op basis van opgedrukte stroom (ICCP).

Wat is kathodische bescherming?

Kathodische bescherming is een methode welke direct ingrijpt in het elektrochemische corrosieproces. Een anode wordt gevormd door een metaal in een corrosiecel, dit is waar corrosie optreed. Een ander deel vormt een kathode, hier treedt geen corrosie op. De verschillende potentialen van anodes en kathodes zorgen ervoor dat er een corrosiestroom gaat lopen. De laatste jaren wordt er in beton steeds meer gebruik gemaakt van kathodische bescherming op basis van opgedrukte stroom. Hierbij wordt een elektrode in het beton aangebracht die wordt verbonden aan laagspanningsvoeding. De wapening in het beton wordt verbonden met de min van de voeding waardoor er een elektrochemische cel ontstaat. Daardoor kan de wapening als kathode functioneren en de externe elektrode als anode. Via kabels welke het geheel met elkaar verbinden loopt gelijkstroom via de anode in het beton naar de wapening en terug naar de voeding. Het gevolg hiervan is dat de elektrochemische reactie, beter bekend als roesten of corroderen, gestopt of teruggebracht wordt.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van kathodische bescherming?

Voor meerdere opdrachtgevers heeft Nebest in de afgelopen jaren adviezen uitgebracht, werkomschrijvingen opgesteld en-/of de uitvoering begeleid voor projecten waarbij kathodische bescherming is geadviseerd. Het gaat hierbij om zowel woongebouwen als civiele kunstwerken door heel Nederland.

De specialisten van Nebest zijn gecertificeerd op gebied van kathodische bescherming om deze te toetsen conform NEN-EN-ISO 12696 en te controleren conform NEN-EN 15257. Daarnaast is Nebest aangesloten bij het KB-kenniscentrum.