Kwaliteitscontrole beton

Beton is het meest gebruikte materiaal in de bouw. Het is dan ook niet vreemd dat er wel eens iets misgaat. Denk daarbij aan scheuren, toplaagschades of een gebrek aan sterkte. Bij Nebest helpen wij u graag deze problemen te voorkomen.

Onze kennis over materiaaleigenschappen, werkmethoden en ervaring met schademechanismen maken dat wij in staat zijn om problemen met beton op de bouwplaats te voorkomen. Voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van uw project kan Nebest u voorzien in betontechnologisch advies en de kwaliteitscontrole van het beton uitvoeren. Door het juiste advies op het juiste moment in het proces in te winnen, kunnen afwijkingen in bijvoorbeeld de verwerkbaarheid en (technische) duurzaamheid van het beton zo goed als mogelijk worden voorkomen.

Wat houdt een kwaliteitscontrole van beton in?

In het specialistisch materiaaltechnologisch laboratorium van Nebest kunnen talrijke onderzoeken worden uitgevoerd om de eigenschappen van beton te controleren. Bepaling van de consistentieklasse, viscositeit, adiabaat, verdichtingsmaat, waterindringing en druk-, buigtrek- en splijttreksterkte zijn slechts enkele van de vele onderzoeken aan beton die wij voor u kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de vragen en eisen bepalen wij in overleg met de klant welke onderzoeken nodig zijn.

Als er sprake blijkt te zijn van betonschade, ontzorgen wij u graag bij het onderzoek naar de oorzaak en het opstellen van een hersteladvies. Onze betononderhoudskundigen kunnen op basis van de omvang en schade-oorzaak een herstelplan voor u uitwerken. Zo borgen wij samen met u de kwaliteit van uw eindproduct.