Treksterktemeting

Voor het bepalen van de constructieve kracht en kwaliteit van bijvoorbeeld wapening, ankers, draadeinden, stekken of (gewapend) beton, is het van belang de (axiale) treksterkte van het toegepaste materiaal te weten. Binnen Nebest kunnen wij dit voor u onderzoeken op locatie of in het eigen laboratorium met behulp van een treksterktemeting.

Wat is een treksterktemeting?

Een treksterktemeting meet de treksterkte van materialen zoals beton, staal en metselwerk. Om de kwaliteit van het materiaal te beoordelen en bepalen, wordt in samenspraak met de klant materiaal uit de constructie genomen. Hiervan worden monsters geprepareerd tot ronde assen en in ons specialistisch materiaalkundig laboratorium op treksterkte onderzocht. De diameter van de staaf wordt vastgesteld. Aan de hand van de staafdiameter wordt de beproevingssnelheid berekend. De staaf wordt vervolgens in de trekbank geplaatst en vastgezet. Daarna wordt de staaf, met de vooraf berekende beproevingssnelheid, tot bezwijken belast.

Ook op locatie kan de streksterkte van diverse stalen onderdelen van een constructie worden bepaald. Zo beproeven we treksterkte bijvoorbeeld op ingestorte/ ingelijmde stekken, ankers en draadeinden met behulp van een vijzel.

Wat levert een treksterktemeting op?

Wij adviseren om treksterktemetingen uit te laten voeren, wanneer u de kwaliteit van het toegepaste materiaal in een constructie bepaald wilt hebben. Vaak ontbreken van oude constructies de oorspronkelijke tekeningen en berekeningen. Om toch een bestaande constructie te kunnen (her)berekenen, dient informatie verzameld te worden. Ook hiervoor kunnen treksterktemetingen de oplossing zijn.

De resultaten van de treksterktemeting worden uitgewerkt in een rekenblad. Hierin worden de treksterkte, vloeigrens, breukrek en rek bij maximale belasting vastgelegd. Deze beproevingen voeren onze specialisten uit conform NEN-EN-ISO 6892-1. Deze waarden rapporteert Nebest aan u, eventueel aangevuld met een advies. Mede aan de hand van deze gegevens, kan een constructeur de huidige sterkte van de constructie (her)berekenen.