Hechtsterktemeting

Een duurzame hechting tussen verschillende materialen is een belangrijke voorwaarde voor een deugdelijk bouwdeel of reparatie. Dit is bijvoorbeeld relevant bij dekvloeren, betonreparaties en coatings, maar ook gelijmde elementen zoals tegelwerk of steenstrips. Een onvoldoende hechting gaat ten koste van de levensduur van het bouwdeel; de coating kan gaan afbladderen, de reparatiemortel onthechten en steenstrips van de gevel vallen.

Hoe wordt de hechtsterkte gemeten?

Binnen Nebest worden hechtsterktemetingen uitgevoerd met geautomatiseerde, hydraulische trekapparaten. Deze apparaten zijn geschikt voor het bepalen van de hechtsterkte van reeds aangebrachte lagen (zoals dekvloeren, reparatiemortels, steenstrips) of de potentiële hechtsterkte van de (voorbewerkte) ondergrond waarop een coating/reparatiemortel zal worden aangebracht.

Wat kan Nebest voor u betekenen?

Hechtsterktemetingen kunnen wij voor u uitvoeren om vooraf de ondergrond of verlijming te testen, bijvoorbeeld bij een mock-up. De gemeten hechtsterkten kunnen dan worden getoetst aan de voorgenomen prestaties. Daarnaast voeren wij hechtsterktemetingen uit bij schadeonderzoeken waarbij onthechting heeft plaatsgevonden. De meetresultaten kunnen daarbij de schadeanalyse ondersteunen. Ook kunnen de meetwaarden inzicht bieden in de hechting van de overige elementen en daarmee in de omvang van het probleem.