Kernboringen

Voor verschillende onderzoeken als bijvoorbeeld schadeonderzoek of restlevensduuronderzoek heeft Nebest passend materiaal en specialistische kennis in huis voor het uitvoeren van kernboringen. Hierdoor kunnen de juiste kernen geboord worden uit beton, metselwerk of hout.

Omdat Nebest beschikt over het juiste materieel en getrainde specialisten worden de beproevingen over het algemeen op een juiste normatieve wijze door onszelf uitgevoerd. Alleen bij grootschalige booropdrachten wordt er een beroep gedaan op ingehuurde boorders. Dit zijn vaste onderaannemers die hetzelfde voor ogen hebben als wij: het boren van kernen, geen gaten. Tevens zal dan altijd een inspecteur/ meetkundige van Nebest op locatie aanwezig zijn voor:

 • Het uitzetten van boorlocaties met behulp van een Profometer of Ferroscan om het doorboren van wapening te voorkomen.
 • Het beoordelen van de kernen om tijdig te kunnen beoordelen of de kernen bruikbaar zijn of dat het noodzakelijk is een extra kern te boren.

De geboorde, cilindervormige materiaalkernen geven veel informatie op locatie en/ of in het Nebest-Laboratorium over zaken als treksterkte, druksterkte, porositeit, splijtsterkte, chloridegehalte, etc.

Afmetingen van verschillende kernboringen

Voor de verschillende materialen en onderzoeken worden er uiteenlopende diameters en lengtes van kernen gehanteerd. Onderstaand een indicatie van de afmetingen voor een aantal gangbare onderzoeken:

 • ASR
  Eenassige treksterkte ø 75 mm, lengte 150 mm (boorlengte circa 200 mm) en druksterkte, lengte / diameter verhouding 1. Hiervoor kan een zelfde kern worden genomen die langer wordt geboord, voorkeur heeft echter een kern ø 100. Boorlengte ligt dan meestal rond de 170 mm.
 • PFM (polarisatie- en fluorescentiemicroscopie)
  Carbonatatiediepte, chloridegehalte, sulfaatgehalte en cementsoort / -gehalte
  ø 50 mm, lengte 70 mm.
 • Druksterkte
  Beton ø 100 mm, lengte 100 mm (boorlengte circa 1700 mm).
  Metselwerk ø 150-200 mm, lengte minimaal steens.
 • Porositeit
  ø 100 mm, lengte 100 mm, maar elke afmeting mag als maar minimaal een kilo wordt verkregen.
 • Splijttreksterkte
  Bij voorkeur ø 150 mm, lengte 300 mm, maar kleiner mag ook. Bij voorkeur met lengte / diameter verhouding 2.
 • Volumieke massa
  ø 100 mm, lengte 100 mm, maar hiervoor wordt meestal een kern van een andere beproeving gebruikt voorafgaand aan andere beproevingen zoals druksterkte.
 • Waterindringing
  Beton ø 100 mm, boorlengte circa 1700 mm.