Kernboringen

Voor verschillende onderzoeken als bijvoorbeeld schadeonderzoek of restlevensduuronderzoek heeft Nebest passend materiaal en specialistische kennis in huis voor het uitvoeren van kernboringen. Hierdoor kunnen de juiste kernen geboord worden uit beton, metselwerk of hout.

Omdat Nebest beschikt over het juiste materieel en getrainde specialisten worden de beproevingen over het algemeen op een juiste normatieve wijze door onszelf uitgevoerd. Alleen bij grootschalige booropdrachten wordt er een beroep gedaan op ingehuurde boorders. Dit zijn vaste onderaannemers die hetzelfde voor ogen hebben als wij: het boren van kernen, geen gaten. Tevens zal dan altijd een inspecteur/ meetkundige van Nebest op locatie aanwezig zijn voor:

 • Het uitzetten van boorlocaties met behulp van een Profometer of Ferroscan om het doorboren van wapening te voorkomen.
 • Het beoordelen van de kernen om tijdig te kunnen beoordelen of de kernen bruikbaar zijn of dat het noodzakelijk is een extra kern te boren.

De geboorde, cilindervormige materiaalkernen geven veel informatie op locatie en/ of in het Nebest-Laboratorium over zaken als treksterkte, druksterkte, porositeit, splijtsterkte, chloridegehalte, etc.

Afmetingen van verschillende kernboringen

Voor de verschillende materialen en onderzoeken worden er uiteenlopende diameters en lengtes van betonkernen gehanteerd. Onderstaand een indicatie van de afmetingen voor een aantal gangbare onderzoeken:

Duurzaamheidsonderzoek

 • Carbonatatiediepte, chloridegehalte, sulfaatgehalte
  Betonkern min. Ø50 mm (lengte min. ø70 mm)
 • PFM-onderzoek (polarisatie- en fluorescentiemicroscopie) alkali-silicareactie (ASR)
  Betonkern ø100 mm (min ø80 mm), lengte min. 100 mm

Sterkteonderzoek

 • Druksterkte beton
  Betonkern ø100 mm (min. ø75 mm), lengte-diameterverhouding 1:1, lengte min. 100 mm.
 • Splijttreksterkte beton
  Betonkern ø100 mm, lengte / diameter verhouding 1:1, lengte min. 100 mm.
 • Axiale treksterkte beton
  Betonkern ø75 mm, lengte 150 mm (boorlengte circa 200 mm)
 • Druksterkte metselwerk
  Metselwerk kern ø150-200 mm, lengte minimaal steens.