Onafhankelijke beoordeling schoonbeton

Het komt voor dat er een discussie ontstaat tussen de aannemer en opdrachtgever over het uiterlijk van een op te leveren betonwerk. Iedereen heeft een andere smaak, ook wanneer het gaat om betonoppervlakken. Dit kan resulteren in teleurstelling bij een betrokken partij. Het is dan zaak om na te gaan wat erover is beschreven in de projectspecificatie en naar welke normen er wordt verwezen.

Als er eisen zijn gesteld aan structuur, kleur en oneffenheden van het oppervlak, dan moet dat namelijk vermeld staan in de projectspecificatie. Hierbij wordt het noemen van bijvoorbeeld ‘zichtwerk’ of ‘schoonbeton’ niet als voldoende beoordeeld. Voor het eenduidig specificeren van esthetische eisen wordt meestal verwezen naar NEN 6722 (ingetrokken) of NEN 8670 (ontwerp). Beide normen maken gebruik van de volgende oppervlakteklassen:

  • Klasse A: De standaardklasse met eisen ten aanzien van onder meer luchtbellen, oneffenheden en randafwerking.
  • Klasse B: De klasse met bijzondere esthetische eisen aan het betonoppervlak. Voor een nadere invulling hiervan kan CUR-Aanbeveling 100 Schoonbeton worden toegepast.
  • Klasse C: De klasse zonder esthetische eisen, bijvoorbeeld voor vlakken die niet in het zicht komen.

Komen opdrachtgever en opdrachtnemer er samen niet uit? Laat dan de specialisten van Nebest een onafhankelijke beoordeling uitvoeren! Het gerealiseerde oppervlak wordt dan getoetst aan de eisen die van toepassing zijn. Op sommige aspecten, zoals oneffenheden en vlakheid, is sprake van een meetbare eis die kan worden aangetoond. Op andere aspecten, zoals kleurverschillen en vlekvorming, is een visuele beoordeling van toepassing, bijvoorbeeld met behulp van referentievlakken en standaard grijsschalen.

Reparatie schoonbeton

Wanneer blijkt dat de betonoppervlakken niet voldoen aan de gestelde eisen mag de opdrachtnemer reparaties uitvoeren. Het is daarbij echter essentieel dat er zorgvuldig te werk gegaan wordt. Een reparatie kan weliswaar meetbare tekortkomingen verhelpen, maar betekent niet per definitie een verbetering van de visuele kwaliteit. Onze specialisten kunnen u adviseren welke maatregelen doeltreffend zijn.

Eisen schoonbeton

In het geval schoonbeton dienen de eisen vooraf uitgebreid te worden gespecificeerd. Het enkel verwijzen naar klasse B of CUR-Aanbeveling 100 is onvoldoende. Gedurende het gehele traject van projectspecificatie tot oplevering is afstemming nodig. Dat is de taak van de coördinator schoonbeton. Deze brengt vroegtijdig alle partijen bij elkaar die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlak, van architect tot uitvoerder. Als alle betrokkenen hetzelfde doel voor ogen hebben en bereid zijn samen te werken, is de kans op een goed resultaat maximaal. De coördinator schoonbeton zorgt dat het proces soepel verloopt en is de spin in het web gedurende het gehele bouwproces, van voorlopig ontwerp tot oplevering.

De kwaliteit van het geleverde werk is afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk hierbij aan menselijke fouten, discussiepunten, omstandigheden die tegenzitten.