Monitoring

Door brede ervaring in productiemethoden, praktijk en theorie, zijn de betontechnologen van Nebest in staat u te ondersteunen in allerlei betongerelateerde vraagstukken. Ook het monitoren van de (technische duurzaamheid) van beton behoort tot het expertisegebied van Nebest. Dit geeft kennis over en inzicht in de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand van het beton in uw beheer.

Waarom het monitoren van beton?

Geconstateerde schade aan beton staat niet stil, maar ontwikkelt zich in de tijd. Iets wat vandaag de dag veilig is, kan morgen voor onveilige situaties zorgen. Dit maakt dat het belangrijk is om schade aan beton actief te monitoren. Door middel van monitoring kan er bijvoorbeeld gecontroleerd worden of corrosie in de wapening is toegenomen in de tijd.

Hoe wordt er gemonitord?

Binnen Nebest kan beton op meerdere manieren gemonitord worden. Afhankelijk van uw vraag wordt de meest gepaste methode bepaald. Zo kunnen onze inspecteurs bepaalde onderzoeken en/of metingen herhalen en de data daarvan vergelijken. Daarnaast kunnen sensoren geplaatst worden waarmee bepaalde waarden automatisch worden gemeten. Beide methoden maken mogelijk dat het verloop van bijvoorbeeld betonschade in kaart wordt gebracht en u op tijd de juiste maatregelen kunt treffen.