Betontechnologie

De levensduur van het materiaal beton is afhankelijk van een groot aantal parameters en begint bij het maken van de juiste keuzes in het ontwerpproces.

Naast het op de juiste manier samenstellen van een betonmengsel zijn (afname)controles tijdens de verwerking van het materiaal evengoed van belang. Om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen borgen speelt betontechnologie een centrale rol. Door het juiste advies op het juiste moment in het proces in te winnen kunnen afwijkingen in bijvoorbeeld de verwerkbaarheid en (technische) duurzaamheid van het materiaal zoveel mogelijk worden voorkomen. De betontechnologen van Nebest beschikken naast de benodigde theoretische kennis over een gezonde dosis praktisch inzicht en kunnen u zodoende tijdens de verschillende fases en bij diverse productiemethoden bijstaan. Ook als er sprake is van betonschade ontzorgen wij u graag bij het onderzoek naar de oorzaak en het opstellen van een hersteladvies. Deze specifieke kennis wordt gesterkt door specialistisch materiaalkundig onderzoek in ons eigen laboratorium. Ook beschikken wij binnen Nebest over geavanceerde meetapparatuur waarmee diverse materiaaleigenschappen in beeld kunnen worden gebracht.

Betontechnologisch advies op de bouwplaats

Beton is het meest gebruikte materiaal in de bouw. Het is dan ook niet vreemd dat er wel eens iets mis gaat. Onze kennis over materiaaleigenschappen, werkmethoden en ervaring met schademechanismen stellen ons in staat om problemen op de bouwplaats te voorkomen. Denk daarbij aan scheuren, toplaagschades, problemen met verpompen of een gebrek aan sterkte om in een vroeg stadium te kunnen ontkisten. Wij adviseren u graag voorafgaand aan de start van uw project over toe te passen mengsels en op welke wijze met projectspecifieke eisen en beperkingen kan worden omgegaan. Tijdens de uitvoering kan Nebest de kwaliteitscontrole van het beton uitvoeren. Bij schades aan jonge betonconstructies kunnen wij u ondersteunen met onderzoek naar de oorzaak van de schade. Op basis van de omvang en schade-oorzaak kan door onze betononderhoudskundigen een herstelplan worden uitgewerkt.

Laboratoriumonderzoek

Het materiaaltechnologisch laboratorium van Nebest beschikt over ruime mogelijkheden voor uitvoering van betonmengselonderzoek op zowel de mortel alsook de verharde fase. Bepaling van de consistentieklasse, viscositeit, adiabaat, verdichtingsmaat, druk-, buigtrek- en splijttreksterkte en waterindringing zijn slechts enkele van de vele tests die wij voor u kunnen uitvoeren.

Productontwikkeling

Door brede ervaring in productiemethoden, praktijk en theorie zijn de betontechnologen van Nebest in staat u te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe betonmengsels. Belangrijke producteigenschappen met betrekking tot bijvoorbeeld sterkte en levensduur van nieuw te ontwikkelen producten kunnen zo nodig in ons eigen materiaalkundig laboratorium worden bepaald. Naast ondersteuning bij het ontwikkelen behoort het monitoren van de technische duurzaamheid en uitvoeringsbegeleiding ook tot het expertisegebied van Nebest. Op basis van deze parameters wordt inzicht gegeven in (door)ontwikkelmogelijkheden van uw producten.

Specials

  • Lichtbeton (LWAC) voor bijvoorbeeld offshore-toepassingen.
  • Staalvezelversterkt beton (SFRC) voor bijvoorbeeld ballastloze spoorconstructies, impactbestendige kademuren en explosiebestendige constructies.
  • Vezelversterkt ultra-hogesterkte beton (FRUHPC) voor bijvoorbeeld spoorwegdwarsliggers of windturbinefundaties.
  • Recepturen voor invulling van brandveiligheid in tunnels, in overeenstemming met de RWS-koolwaterstofbrandkromme.
  • Recepturen voor invulling van situaties met expositie aan extreme kou, bijvoorbeeld LNG en waterstofsilo’s, arctische kadeconstructies.
  • Alkali-geactiveerde materialen (AAM) en/of geopolymeerbeton voor bijvoorbeeld een (zeer) lage MKI en/of CO2 emissiescore.
  • Alkali-geactiveerde materialen (AAM) en/of geopolymeerbeton voor alle hierboven genoemde toepassingen.
  • Staalvezelversterkt beton (SFRC).