Betononderzoek

De betontechnologen en onderhoudskundige van Nebest beschikken naast de benodigde theoretische kennis over een gezonde dosis praktisch inzicht met betrekking tot de productie- en onderhoudstechnieken die voor beton van belang zijn. Zij hebben bovendien de beschikking over een breed assortiment aan meetinstrumenten die kunnen helpen om schademechanismen vast te stellen dan wel specifieke eigenschappen van het materiaal te achterhalen. Ook voor eventuele constructieve (her)beoordeling en toezicht op de productie dan wel het onderhoud aan of herstel van betonconstructies kunt u bij Nebest terecht.

Betononderzoek diensten

Dekkingsmeting

Lees verder

Kernboringen

Lees verder

Monitoring

Lees verder

Onafhankelijke beoordeling schoonbeton

Lees verder

Onderzoek historisch beton

Lees verder

(Potentiële) hechtsterkte reparaties

Lees verder

Scheurwijdtemeting

Lees verder

Stroefheidsmeting

Lees verder

Thermografisch onderzoek

Lees verder

Treksterktemeting

Lees verder

Vochtmeting

Lees verder