Thermografisch onderzoek

Wanneer gebreken en schades aan uw gebouw, constructie of installaties worden opgemerkt, is dat uitermate vervelend. Niet alle gebreken zijn echter zomaar op te merken met het blote oog. In veel van de gevallen zijn van oude constructies ook geen archieftekeningen meer voor handen. In deze situatie kan thermografie uitkomst bieden. Bij Nebest helpen we u graag om voor het oog onzichtbare gebreken in kaart te brengen. Hiervoor maken we gebruik van specialistische apparatuur conform de daarvoor vigerende normen en richtlijnen (NEN-EN-ISO 6781, BREEAM ENE 26 en NEN-EN 13187).

Wat houdt thermografisch onderzoek in?

Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij de temperatuur in kaart wordt gebracht. Door middel van thermografisch onderzoek worden niet direct zichtbare gebreken in de schil van een gebouw of andere constructie inzichtelijk gemaakt, zoals verborgen lateien en uitgezakte na-isolatie. Daarnaast kunnen koudebruggen in gevels worden opgespoord, de isolatie van schoorstenen worden beoordeeld als ook werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en vloerverwarmingssystemen worden opgespoord. Met de warmtebeeldcamera worden verschillen in oppervlaktetemperatuur gemeten en visueel inzichtelijk gemaakt met infraroodbeelden. In de infraroodopnamen die gemaakt worden met een warmtebeeldcamera staat blauw voor lage oppervlaktetemperaturen en rood voor hoge oppervlaktetemperaturen. Op basis van deze beelden kunnen locaties voor nader onderzoek gericht worden bepaald. Door op deze plaatsen nader onderzoek te verrichten, kunnen onze bouwfysisch specialisten u een maatwerk advies geven waardoor u toekomstige faalkosten kunt voorkomen.

Waarmee wordt thermografisch onderzoek uitgevoerd?

Thermografisch onderzoek binnen Nebest wordt uitgevoerd met een thermografische camera die uitgerust is met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. De camera levert een thermogram, oftewel een visuele weergave van de heersende temperaturen. Dit lijkt op een gewone foto, maar is radiometrisch.