25 maart 2021

Onlangs heeft gemeente Rotterdam gebouweigenaren geadviseerd om constructief onderzoek uit te laten voeren naar de constructieve veiligheid van balkonvloeren.

balkononderzoek veilig wapeningsstaal

Eerder dit jaar maakte Nebest samen met de gemeente Rotterdam onderstaande video om gebouweigenaren te informeren over mogelijke risico’s aan hun balkonvloeren. Met een gefaseerd plan voor onderzoek bieden de specialisten van Nebest een helpende hand bij het inventariseren van de constructieve veiligheid.


Constructief onderzoek door Nebest

Nebest is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau, ook gespecialiseerd in inspectie. Wij beschik­ken naast gespecialiseerde inspecteurs en constructeurs over een materiaalkundig labora­torium en meet­apparatuur. Dit stelt ons in staat om het noodzakelijke onderzoek voor u uit te voeren.

Onderzoek in het kort

Het onderzoek dat wij voor u kunnen uitvoeren, bestaat uit de volgende stappen:

  • Bestuderen van oorspronkelijke tekeningen en berekeningen van de balkonvloeren, indien aanwezig.
  • Een visuele inspectie van de balkonvloeren waarbij afmetingen en eventuele gebreken aan de balkonvloeren in kaart worden gebracht.
  • Verrichten van metingen naar aanwezigheid en ligging van wapeningsstaal, staalprofielen en/of omrandingen.
  • Blootleggen van wapeningsstaal, staalprofielen en/of omrandingen om de aanwezigheid van corrosie vast te stellen.
  • Maken van een berekening door een constructeur om de veiligheid van de balkonvloeren te kunnen toetsen.
  • Rapporteren van de bevindingen met aanbevelingen voor herstel.