Doeverense Sluis wint sluizenprijs 2024

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) zet zich in om het cultureel erfgoed van sluizen en stuwen in Nederland te behouden. Om dit te onderstrepen wordt jaarlijks de sluizenprijs uitgereikt aan de mooist gerestaureerde sluizen en stuwen van de afgelopen periode. Afgelopen vrijdag 19 april werd de prijs uitgereikt tijdens de 15e Nationale Sluizendag, dit jaar is de winnaar de Doeverense Sluis te Heusden!

Nebest heeft in opdracht van Gemeente Heusden de restauratie voorbereid door het uitvoeren van inspecties, onderzoeken en het opstellen van het restauratieplan en bestek. In 2022 is de restauratie uitgevoerd door G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf.

Naast de Doeverense Sluis heeft Nebest al eerder voor drie sluizen in de Elshoutse Zeedijk de restauratie op vergelijkbare wijze voor gemeente Heusden voorbereid.

Oordeel jury HSSN

De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop deze zeer vervallen sluis is gerestaureerd. Niet alleen is de technische kwaliteit van hoog niveau, maar ook in bouwhistorisch opzicht is er grondig werk verricht. Veel waardering is er ook voor het historisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden. De sluis is onderdeel van een groot cultuurhistorisch en prachtig landschappelijk ensemble met twee andere eveneens gerestaureerde sluizen in de Zeedijk. Door het weer plaatsen van sluisdeuren is de belevingswaarde hoog, die nog wordt vergroot door het geplaatste informatiepaneel. Wij zijn als Nebest vereerd om aan het behoud van deze sluis een bijdrage geleverd te hebben!

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink

25 april 2024

Combinatie Royal HaskoningDHV/Nebest wint raamovereenkomst Werven Utrecht