Provincie Gelderland gunt Nebest Raamcontract Instandhoudingsinspecties Civiele Kunstwerken (RICK)

Provincie Gelderland heeft circa 7000 civiele kunstwerken in haar areaal. Daarnaast is de provincie met 1200 kilometer rijweg en 1400 kilometer fietspaden en parallelwegen de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Voor het beheer en onderhoud van dit omvangrijke areaal, is het noodzakelijk de conditie van de kunstwerken en eventuele risico’s periodiek in kaart te brengen. In opdracht van de provincie mag Nebest de komende 4 jaar (2023-2027) de instandhoudingsinspecties voor deze kunstwerken verzorgen. Na gunning in mei ’23 is inmiddels de eerste jaarscope van 1208 kunstwerken opgeleverd.

Uit te voeren werkzaamheden RICK

Om inzicht te geven in de risico’s en toekomstige onderhouds- en vervangingsbehoefte van het areaal van de provincie Gelderland, verricht Nebest met een team van diverse specialisten en ervaren inspecteurs een aantal werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het inventariseren en controleren van alle vaste gegevens.
  • Het controleren en aanpassen van de decompositie.
  • Het uitvoeren van toestandsinspecties met aanvullende conditiemeting.
  • Het uitvoeren van risicoanalyses.
  • Het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen inclusief kostenramingen.

Indien noodzakelijk worden er nadere onderzoeken op locatie en/of in het laboratorium van Nebest uitgevoerd en worden hersteladviezen voor de kunstwerken opgesteld. Ten slotte worden de data in het assetmanagementsysteem van de provincie ingevoerd. Dit vormt de programmeringsbasis voor de komende 10 jaar van de RICK-objecten van de provincie Gelderland.

Duurzaam beheer en onderhoud

Aan de hand van bovengenoemde werkzaamheden kan in kaart worden gebracht welke investeringen gedaan dienen te worden voor instandhouding van het areaal. Daarbij zal altijd gekeken worden naar de meest duurzame aanpak voor eventuele uit te voeren maatregelen, gezien het feit dat zowel Nebest als de provincie duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Nebest heeft enorm veel zin in het vervolg van deze uitdaging en bedankt de provincie voor deze mooie opdracht!

Visualisatie project RICK

Meer informatie?

Heeft u een vraag over het bovengenoemde of één van onze diensten? Onze specialisten staan u graag te woord!

Sander Bruin

Projectleider inspectie

Bekijk onze recente projecten

Meer projecten

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk