8 maart 2018

Met de publicatie van haar CO₂-emissies over het jaar 2017 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO₂-emissiereductie over het jaar 2017.

Voortgang CO₂-emissiereductie

Over heel 2017 heeft Nebest 1.178 ton CO₂ uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.140 ton in 2016. De in 2017 gerealiseerde toename van 38 ton CO₂ ten opzichte van 2016 bedraagt +3,3%.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO₂-emissierapportage.

CO-emissies per fte vanaf basisjaar (2016)
CO2-emissies per fte vanaf basisjaar

 

 

 

 

 

 


Tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 is de uitstoot (+3,3%) gestegen. Begin 2017 is besloten 2016 als nieuw basisjaar te kiezen naar aanleiding van wijzigingen in de huisvesting en het formuleren van nieuwe reductiedoelstellingen. Het blijkt dat dit basisjaar niet representatief is, met name door de verbouwing en de veranderde woon-werkafstanden. Dit verklaart de toename van de CO₂-uitstoot over 2017. Voor een realistischer beeld wordt vanaf nu uitgegaan van 2017 als basisjaar voor de reductiedoelstellingen voor 2020.