7 februari 2017

Met de publicatie van haar CO₂-emissies over het jaar 2016 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO₂-emissiereductie over het jaar 2016.

Voortgang CO₂-emissiereductie
Over heel 2016 heeft Nebest 1.176 ton CO₂ uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.114 ton in 2015, 1.061 ton in 2014, 1.084 ton in 2013, 1.079 ton in 2012 en 1.010 ton in 2011. De in 2016 gerealiseerde toename van 97 ton CO₂ ten opzichte van 2011 bedraagt +16,4%.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO₂-emissierapportage.

Tussen 2011 en 2016 is het aantal fte (+36,6%) sneller gestegen dan de uitstoot (+16,4%). De uitstoot per fte is dus afgenomen. Over 2016 laten de cijfers een afname van de CO₂-uitstoot per fte zien voor vrijwel elke emissiestroom. Alleen met betrekking tot het wagenpark is de uitstoot nog boven de doelstelling.

CO₂-emissies per fte vanaf basisjaar (2011)
Co2-emissies-per-fte-vanaf-basisjaar