1 juni 2016

Kort voor de kerst in december 2015 ontving nebest een spoedaanvraag voor het uitvoeren van Optische Emissie Spectrografie (OES)-metingen op een boorplatform.

Het NDT-bedrijf Quality Inspection Services B.V. (QIS) voert lasonderzoeken uit op een boorplatform in de Noordzee dat gesloopt wordt. Nebest B.V. beschikt over de benodigde apparatuur voor OES-metingen. Wij hadden echter nog geen referenties voor het werken in de offshore. Samen met QIS hebben wij binnen een paar dagen een offshore-inspecteur opgeleid voor het uitvoeren van OES-metingen. Ook hebben wij de apparatuur en de procedures gereedgemaakt voor de offshore-industrie met behulp van onze eigen IKT3-mensen. Zo hebben wij in een zeer kort tijdsbestek de klant snel en efficiënt kunnen helpen met het beantwoorden van zijn vraag.

“Ondanks de logistieke uitdagingen en het ad-hockarakter van het (offshore) project, zijn we erin geslaagd om dit bijzondere project tot een succesvol eind te brengen. Zoals gewoonlijk kunnen we in dit soort situaties altijd bouwen op Nebest, en rekenen op een soepele en snelle samenwerking.”
André Broeke - QIS

Het doel van de metingen was het bepalen van de lasbaarheid van het toegepaste staal. In het kader van de sloop moeten hijsogen geplaatst en gekeurd worden. Het bepalen van de lasbaarheid van het staal is een belangrijk gegeven voor het opstellen van de juiste lasprocedure en daarmee de uiteindelijke kwaliteit van het laswerk. Het vooraf bepalen van de lasbaarheid is daarmee zeer bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit.

Met OES-metingen is het mogelijk om de elementaire samenstelling van materialen te bepalen. Nebest beschikt over een Oxford PMI-MASTER Smart, waarmee op locatie de volgende elementen gemeten kunnen worden: C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Mg, Nb, Ti, V, W, Zr, Pb en Fe. Dit zijn de elementen die het meest van belang zijn voor het bepalen van de lasbaarheid van staal en het opstellen van lasprocedures. Daarnaast is het hiermee ook mogelijk om staalsoorten te identificeren.

Fotoalbum