29 februari 2016

Met de publicatie van haar CO₂-emissies over het jaar 2015 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO₂-emissiereductie over het jaar 2015.

Voortgang CO₂-emissiereductie
Over heel 2015 heeft Nebest 1.079 ton CO₂ uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.061 ton in 2014, 1.084 ton in 2013, 1.079 ton in 2012 en 1.010 ton in 2011. De in 2015 gerealiseerde toename van 69 ton CO₂ ten opzichte van 2011 bedraagt +6,8%.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO₂-emissierapportage.

Tussen 2011 en 2015 is het aantal fte (+23,4%) sneller gestegen dan de uitstoot (+6,8%). De uitstoot per fte is dus afgenomen. Over 2015 laten de cijfers een afname van de CO₂-uitstoot per fte zien voor vrijwel elke emissiestroom. Alleen met betrekking tot de leaseauto’s is de uitstoot nog boven de doelstelling.

CO₂-emissies per fte vanaf basisjaar (2011)
Co2-emis2011.jpg

Voortgang reductiedoelstellingen

Voortgang reductiedoelstellingen

Voor de leaseauto’s zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid voor het inzichtelijk maken van het brandstofverbruik per auto en een besparingspotentieel voor het gehele wagenpark. Hiervoor doen wij vanaf 1 februari 2016 mee aan The Dutch Eco Drivers League van Prodrive Learning.

Verdere informatie kunt u vinden op onze pagina CO₂-Prestatieladder.