17 juni 2015

Betonconstructies verouderen en de behoefte aan goed onderhoud neemt toe. De constructieve veiligheid van (woon)gebouwen en civiele constructies moet gewaarborgd zijn door de eigenaar. De norm NEN 8700 schrijft voor hoe de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beoordeeld dient te worden. Uit de praktijk blijk echter dat onbekendheid met de norm leidt tot het inadequaat toepassen daarvan en daaruit volgen onwenselijke situaties.

TNO heeft samen met de MKB-bedrijven Nebest, SealteQ/Frans Nooren-West, EconStruct, Care4Concrete en ECO REMAIN een handreiking opgesteld om de sector te helpen bij het toepassen van NEN 8700 in de praktijk. 

Op 11 juni 2015 is deze handreiking gepresenteerd op het symposium "constructieve veiligheid bij betonreparatie en -onderhoud". Deze handreiking is vrij te gebruiken door opdrachtgevers (provincies, gemeenten, VvE's) en opdrachtnemers (adviseurs en aannemers in de betononderhoudssector). In de handreiking wordt helder beschreven welke stappen genomen worden bij betononderhoud in het licht van NEN 8700 en worden kernbegrippen toegelicht. Hiermee wordt de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eenvoudiger en gaat het over de kern: aantoonbaar veilige betonconstructies.

Klik hier voor de Handreiking toepassing van NEN 8700_juni 2015