Energiemanagement Programma (3.B.2)

​​​​Nebest Adviesgroep B.V. heeft haar ambities op het gebied van milieuzorg structureel vastgelegd door middel van certificering voor de CO2-Prestatieladder.

Voor de CO2-Prestatieladder wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot Prestatieniveau 5. Dit borgt een gestructureerde aanpak van verbeteringen en reductie van CO2-emissies in het bijzonder. De wijze waarop aan de eisen van de CO2-Prestatieladder wordt voldaan, is beschreven in het Energiemanagement Actieplan.

​​​​​​​Invalshoek A: Inzicht (3.A.2.)

Het inzicht in de CO2-emissies wordt per jaar vastgelegd in een CO2-emissie inventarisatie:

2024 1e halfjaar
2023
2022
2022 1e halfjaar
2021
2021 1e halfjaar
2020
2019
2018
2017

Invalshoek B: Reductie (3.B.1.)

Voor elk jaar worden de doelstellingen en maatregelen om de CO2-emissie te reduceren vastgelegd.​​​​​​​

​​​​​​​Invalshoek C: Communicatie (3.C.2.)

In het onderdeel Communicatie wordt beschreven op welke wijze de CO2-prestaties intern en extern worden gecommuniceerd.
Communicatieplan

Invalshoek D: Participatie (3.D.)

In het onderdeel Participatie wordt beschreven op welke wijze Nebest Adviesgroep B.V. deelneemt aan initiatieven buiten het eigen bedrijf om de CO2-reductie te bevorderen.
Participatieplan