De productgroep Infra houdt zich bezig met de engineering van projecten op het gebied van nieuwbouw en onderhoud aan wegen, kunstwerken en civieltechnische bouwwerken in de infrastructuur.

De juiste vraag en de gewenste oplossing

Onze adviseurs helpen u bij het formuleren van de juiste vraag en bij het genereren van de beste oplossing. Wij kunnen namens u de volledige regie voeren in projecten, maar fungeren ook vaak als rechterhand van uw projectleider in voorbereiding en uitvoering van projecten.

Nebest combineert de technische kennis die u vraagt met ervaring op het gebied van projectbeheersing. Dit betekent dat u kunt rekenen op de inzet van de juiste mensen met het gewenste resultaat.


Disciplines

Nebest is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van civieltechnische projecten in de infrastructuur. Civieltechnische kunstwerken is een thema dat een belangrijke rol vervult binnen Nebest. De productgroep Infra gaat hierin een stapje verder en richt zich daarbij op de volgende disciplines:

 • Civiele (her)Inrichtingen
 • Onderhoudsplannen
 • Rioleringsontwerp
 • Kunstwerken
 • Baggeronderhoud
 • Maai- en sloot onderhoud
 • Waterbouw


Ontwerp en projectvoorbereiding

Door onze achtergrond in onderhoud en inspectie hebben we veel kennis van de werken die u wilt realiseren. We kennen de technische haken en ogen en zijn ook prima in staat deze te vertalen naar kansen en risico’s. Dat helpt ons weer om het juiste plan te maken bij uw vraag. Soms is het handig voor een werk een RAW-bestek op te stellen, soms heeft een UAVgc-contract de voorkeur. Alle voorkomende werkzaamheden tijdens de planvoorbereidingsfase, ontwerpfase en uitvoeringsfase kunnen wij voor u verrichten. Denk daarbij aan het verzorgen van benodigde onderzoeken, maken van het ontwerp, advies over contractkeuze (RAW-bestek of UAVgc of anders), opstellen van bestekken, UAVgc-contracten, opstellen van SSK-ramingen, LCC-berekeningen, voorbereiden en begeleiden van de aanbesteding, opstellen contractbeheersplannen en V&G-plannen, B&O-plannen.

Nebest verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en contracten voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur. Van ontwerp tot en met de directieraming worden onze producten uitgewerkt. Producten waarin we van dienst kunnen zijn:

 • Technische ontwerpen
 • Variantenstudies
 • Inrichtingsplannen
 • Ramingen (budgetramingen en directieramingen)
 • Bewonersavonden

De werkzaamheden worden vertaald naar een contract dat geschikt is voor uw project.

 • RAW-bestekken
 • Geïntegreerde contracten UAVgc- en prestatiecontracten
 • Raamovereenkomsten
 • Hybride contracten
 • Werkomschrijvingen


Aanbesteding

Aanbestedingen conform het ARW 2016 kunnen wij volledig verzorgen. Vanaf het opstellen van de aanbestedingsleidraad en publicatie van de uitvraag tot aan de definitieve gunning. Dit kan via verschillende aanbestedingsplatforms. Daarbij zijn we inzetbaar om invulling te geven aan EMVI-criteria en zitting te nemen in beoordelingscommissies.

 • Aanbestedingsleidraad(en)
 • Aanbestedingen conform het ARW 2016
 • EMVI-beoordelingen

Na de aanbesteding is het tijd voor de uitvoering van het project. De juiste uitvoeringsbegeleiding is daarin essentieel. Onze productgroep Projectmanagement verzorgt voor ieder project contractbeheersing op maat.


Onze mensen

Ons team heeft een technische achtergrond aangevuld met kennis van projectbeheersing, systeemgerichte contractbeheersing, past performance, Systems Engineering, Best Value Procurement (BVP) en duurzaamheid. Wij zijn enthousiast over ons vak en volgen daarom de laatste ontwikkelingen op de voet zodat wij onze klanten kunnen adviseren en begeleiden met kennis die ‘up to date’ is. Wij wisselen graag met u van gedachten over onze aanpak. Neem daarom gerust contact met ons op.