Nebest Adviesgroep B.V. heeft haar ambities op het gebied van Milieuzorg structureel vastgelegd door middel van certificering voor de CO₂-Prestatieladder.

Voor de CO₂-Prestatieladder wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot Prestatieniveau 5. Dit borgt een gestructureerde aanpak van verbeteringen en reductie van CO₂-emissies in het bijzonder. De wijze waarop aan de eisen van de CO₂-Prestatieladder wordt voldaan, is beschreven in het Energiemanagement actieplan

Invalshoek A: Inzicht

Het inzicht in de CO₂-emissies wordt per jaar vastgelegd in een CO₂-emissie inventarisatie.

Invalshoek B: Reductie

Voor elk jaar worden de doelstellingen en maatregelen om de CO₂-emissie te reduceren vastgelegd.

 

Invalshoek C: Communicatie

In het onderdeel Communicatie wordt beschreven op welke wijze de CO₂-prestaties intern en extern worden gecommuniceerd.

Communicatieplan

Invalshoek D: Participatie

In het onderdeel Participatie wordt beschreven op welke wijze Nebest Adviesgroep B.V. deelneemt aan initiatieven buiten het eigen bedrijf om de CO₂-reductie te bevorderen. 

Participatieplan 

Overige documenten