Nebest Adviesgroep B.V. heeft haar ambities op het gebied van Milieuzorg structureel vastgelegd door middel van certificering voor de CO₂-Prestatieladder.

Voor de CO₂-Prestatieladder wordt in eerste instantie voldaan aan de eisen met betrekking tot Prestatieniveau 3. Daarbij wordt de ambitie uitgesproken om aan een hoger prestatieniveau te gaan voldoen. Dit borgt een gestructureerde aanpak van verbeteringen en reductie van CO₂-emissies in het bijzonder. De wijze waarop aan de eisen van de CO₂-Prestatieladder wordt voldaan, is beschreven in het Energiemanagement actieplan.

Invalshoek A: Inzicht
Het inzicht in de CO₂-emissies wordt per jaar vastgelegd in een CO₂-emissie inventarisatie.

Invalshoek B: Reductie
Voor elk jaar worden de doelstellingen en maatregelen om de CO₂-emissie te reduceren vastgelegd.

Invalshoek C: Communicatie
In het onderdeel Communicatie wordt beschreven op welke wijze de CO₂-prestaties intern en extern worden gecommuniceerd.

Communicatieplan

Invalshoek D: Participatie
In het onderdeel Participatie wordt beschreven op welke wijze Nebest Adviesgroep B.V. deelneemt aan initiatieven buiten het eigen bedrijf om de CO₂-reductie te bevorderen.

Participatieplan 

Overige documenten