Risicogestuurd onderzoek complexen Woonforte

De bouwkundig adviseurs van Nebest worden regelmatig ingeschakeld wanneer gebreken of schades worden geconstateerd bij gebouwen. De taak is dan vaak om de schadeoorzaak te achterhalen en een herstelplan op te stellen. Maar is het niet beter om preventief schade aan een gebouw te voorkomen, in plaats van achteraf schade te herstellen? Is er een manier om meer grip te krijgen op de risico’s ten aanzien van de constructieve veiligheid? Met deze vragen hielden de vastgoedadviseurs van Woonforte zich al langere tijd bezig. Toen Nebest het webinar Risicogestuurd inspecteren en beheren organiseerde, werd hun interesse gewekt in de risicogestuurde inventarisatiesystematiek van Nebest. Er werd contact gelegd, ideeën uitgewisseld en mogelijkheden besproken. Gezamenlijk werd besloten een pilot op te zetten om de systematiek verder in de praktijk te toetsen en ontwikkelen.

Meer grip op constructieve veiligheidsrisico's

Uit ervaringen van zowel Nebest als Woonforte blijkt dat huidige inspectiemethodieken, zoals de NEN 2767 conditiemeting, niet alle risico’s die bij een gebouw spelen aan kunnen tonen. Dergelijke methodieken blijken onvoldoende toereikend om constructieve veiligheidsrisico’s voldoende te doorgronden. “We raakten in contact met Nebest over de vraag hoe je de risico’s die je tijdens een conditiemeting niet kunt constateren, wel op een andere manier kunt signaleren,” vertelt Jaco Speksnijder, adviseur vastgoed bij Woonforte. Na het zien van het webinar ontstond bij Woonforte de behoefte aan een meer risicogestuurde aanpak van haar vastgoed, met de wens om meer grip te krijgen op de risico’s ten aanzien van de constructieve veiligheid. Nadat gezamenlijk een selectie van de risicovolle complexen was gemaakt, kreeg Nebest opdracht om een nadere risico-inventarisatie en -evaluatie van de constructieve veiligheid van vier wooncomplexen uit te voeren. Dit met als doel om Woonforte een overzicht van de noodzaak, prioriteit en aard van beheersmaatregelen gericht op constructieve veiligheid te verschaffen.

Pilot risicogestuurd onderzoek naar constructieve veiligheid

Tijdens de pilot is allereerst een bureaustudie uitgevoerd. Op basis van bouwtekeningen, berekeningen, conditiemetingen en onderzoekrapportages is vastgesteld wat de aandachtspunten vanaf papier zijn. Na het vaststellen van deze aandachtspunten, zijn detectiescores bepaald en is een aanpak voorgesteld om de betreffende risico’s voldoende doorgrond te bepalen. Vervolgens zijn niet alleen deze aandachtspunten in het veld nader beoordeeld, maar zijn ook de overige bouwdelen geïnspecteerd. Met een visuele quickscan is een beeld gevormd van de detaillering, onderhoudstoestand en eventuele schades van de vier complexen. Nadat deze gegevens werden verwerkt in de Nebest-tool voor risico-inventarisatie en -evaluatie, vond er verslaglegging plaats. De bouwdelen werden hierbij beoordeeld op de faalkans en de ernst van de potentiële gevolgen door het toekennen van scores. Op basis van deze risicobeoordeling is voor elk bouwdeel de prioriteit voor uit te voeren beheersmaatregelen bepaald en zijn de complexen in risiconiveaus ingedeeld.

Uitkomsten pilot

Inmiddels is de pilot zo goed als afgerond. Voor Woonforte heeft het in ieder geval al de eerste vruchten afgeworpen. “Uit de pilot kwamen enkele aandachtsgebieden naar voren waarvan we voorheen nog niet zo op de hoogte waren. Neem als voorbeeld glasvulling van balustrades. Ik had persoonlijk nog nooit zo in beeld dat nikkelsulfide-insluiting als gevolg van ouderdom kan optreden, wat potentiële risico’s met zich meebrengt,” vertelt Speksnijder. Toch is hij zich er ook van bewust dat je niet álle risico’s in kaart kunt brengen, “Het is een illusie om te denken dat je alles kunt onderzoeken en signaleren. Maar je wilt wel voorkomen dat je achteraf zegt: had ik nou maar beter naar een bepaald onderdeel gekeken, dan had ik geweten welke risico’s het kan opleveren. Risicogestuurd onderzoek is een mooi instrument om ook de minder voor de hand liggende risico’s in beeld te krijgen. We weten nu wat risicovolle onderdelen zijn. Het is nu aan ons om vast te stellen welke beheersmaatregelen we hieraan toe willen kennen en wat onze risicobereidheid als corporatie is.”

Ook voor Nebest is de pilot een succes geweest: het vormt een mooie stap in de doorontwikkeling van risicogestuurd inspecteren en beheren in de bouw. De komende maanden wordt er verder gewerkt aan het verankeren van de systematiek, die momenteel wordt ontwikkeld binnen de NTA periodieke keuring constructieve veiligheid grote publieke gebouwen, binnen onze werkwijze. Op donderdag 7 september presenteren we tijdens onze kennissessie Risicogestuurd inspecteren en beheren welke nieuwe inzichten dit heeft opgeleverd.

Wilt u meer weten over risicogestuurd onderzoek en wat dit voor uw beheer kan betekenen? Bezoek dan onze kennissessie en/of neem contact op met Patrick van de Ven via onderstaande contactgegevens.

Bekijk onze recente projecten

Meer projecten

Nebest ondersteunt bij vervanging voegovergangen Tholensebrug

Tholen

Nebest ondersteunt bij groot onderhoud Kiltunnel

Dordrecht

Nebest inspecteert geliefde blikvanger Den Helder: vuurtoren Lange Jaap

Den Helder