Gevel- en spouwankeronderzoek

Met regelmaat halen calamiteiten met metselwerkgevels het nieuws. Gevels van gebouwen uit de periode 1940-1980 met vier of meer bouwlagen blijken vaak onvoldoende veilig te zijn. Daarnaast vertonen gevels van recentere gebouwen ook schades. Zo zien de gevelspecialisten van Nebest regelmatig problemen met geveldragers, ondeugdelijke detaillering en onvoldoende dilataties. Naast deze constructieve gebreken, kunnen gevels zich natuurlijk ook in een conditie bevinden met een specifieke onderhoudsbehoefte.

Waaruit bestaat gevel- en spouwankeronderzoek?

Het specialistische gevel- en/of spouwankeronderzoek stemmen wij af op de aanwezige gebreken in de gevel, dan wel op uw vraagspecificatie. Voorafgaand aan het inspectiewerk bestuderen wij de archiefstukken om zo de ontwerpuitgangspunten te achterhalen, voor zover deze aanwezig zijn. Naast een visuele inspectie van de gevel zullen wij metingen en proeven uitvoeren om een zo compleet mogelijk beeld van de gevelconstructie te krijgen. Zo worden spouwankers gelokaliseerd om de hoeveelheid ankers per m² te beoordelen als de constructieve veiligheid moet worden aangetoond.

Door eventuele scheefstanden, verplaatsingen en scheurwijdten te meten, brengen wij de stand van de gevels in kaart. Spouwinspecties worden uitgevoerd om bijvoorbeeld de spouwankers visueel te beoordelen, de metselwerkdragers, of de vochtkeringsstroken. Teneinde de conditie of duurzaamheid van het voegwerk te beoordelen, zullen voeghardheidsmetingen worden uitgevoerd.

Als er twijfels zijn over de samenhang van het metselwerk kunnen wij de hechting van metselmortel op de stenen in het werk beproeven met zogenaamde hefboomproeven zoals in NEN-EN 1052-5 omschreven.

Waarom gevel- en spouwankeronderzoek door Nebest?

Nebest heeft ruime ervaring in uiteenlopende schades, degradaties of andere problemen aan gevels. Zo hebben wij ons gespecialiseerd in het inspecteren van metselwerkgevels volgens het SBR-protocol “Constructieve veiligheid van bestaande metselwerkbuitenspouwbladen”. Wij beschikken over geavanceerde meetapparatuur en kunnen uiteenlopende (non-)destructieve onderzoeken uitvoeren om onze inspecties te ondersteunen. Ons eigen laboratorium kan bovendien onderzoek doen naar materiaaleigenschappen of beproevingen verrichten om schademechanismen te onderbouwen. Bij herstel en onderhoud kunnen onze constructeurs u van dienst zijn met spouwankerberekeningen of een dilatatieplan. Onze bouwfysische specialisten kunnen u daarnaast adviseren over het verduurzamen van uw gevel. Ook tijdens het vervolgtraject kan Nebest u op basis van de nodige expertise en ervaring bijstaan, onder andere door technische werkomschrijvingen op te stellen en de uitvoering van het onderhoudstraject te begeleiden.