Voeghardheidsmeting

Niet alleen voor het esthetische beeld van uw gevel is kwalitatief goed voegwerk van belang, maar ook om degradatie van uw gevel te verkleinen. Voegwerk met een lage kwaliteit is namelijk minder duurzaam, omdat het gevoelig is voor onder andere uitspoeling en verwering. Bovendien is de kans op vochtindringing ook groter. Vochtindringing in uw gevel is niet wenselijk, aangezien de spouwankers dan extra worden belast met vocht. Dit vergroot de kans op corrosievorming en verlaagt daarmee de technische restlevensduur van de gevel. Om de kwaliteit van het voegwerk in uw gevel objectief te controleren, voeren de inspecteurs van Nebest voeghardheidsmetingen voor u uit.

Wat is een voeghardheidsmeting?

Onze inspecteurs meten de voeghardheid met een pendelhamer (terugslaghamer) conform CUR-Aanbeveling 61:2013. De gemeten voeghardheid wordt vervolgens geverifieerd aan het criterium dat in de aanbeveling per toepassingsklasse is opgegeven, dan wel de overeengekomen prestaties in het bestek. Op basis van de vastgestelde condities van het voegwerk, stellen onze adviseurs een advies met betrekking tot het voegwerk op. Wanneer blijkt dat het voegwerk vervangen dient te worden, adviseren wij welke voeghardheidsklasse in het nieuwe voegwerk minimaal toegepast dient te worden. Ook in dit vervolgtraject staan wij u op basis van onze expertise en ervaring graag bij.

Wat kan Nebest voor u betekenen?

Een voeghardheidsmeting op zichzelf is niet voldoende om een uitspraak te kunnen doen over de onderhoudsstaat van uw gevel. Daarvoor kunnen wij een diepgaand gevelonderzoek voor u uitvoeren. Na oplevering van de rapportage en het advies, staan we u graag bij in het vervolgtraject. Daarnaast kunnen wij opdrachtgevers ondersteunen bij het opstellen van een technische werkomschrijving, inschrijvingen begeleiden en beoordelen, en tijdens het gevelonderhoud toezichthouden en technische begeleiding bieden.