Monitoren scheuren en scheefstand

Voor de veiligheid van uw gebouw is het belangrijk dat het gebouw in een goede staat verkeert. Scheuren en scheefstand in uw gebouw zijn signalen van mogelijk falende veiligheid van gevels, draagconstructies, funderingen, et cetera. In het slechtste geval kunnen scheuren en scheefstand verergeren en tot constructieve risico’s leiden. Daarom is het van belang om dit nauwkeurig in de gaten te houden. De inspecteurs van Nebest helpen u hierbij graag door middel van actieve monitoring.

Wat kan Nebest voor u betekenen?

Door middel van het monitoren van scheuren en scheefstand worden mogelijke risico’s met betrekking tot de veiligheid van uw gebouw vroegtijdig gesignaleerd. Wanneer dergelijke risico’s gesignaleerd worden, wordt u door Nebest geadviseerd in te nemen vervolgstappen. Denk hierbij aan funderingsherstel, het repareren van scheuren, maar ook vervolgonderzoek naar de constructieve aard van een gevel. Ook bij deze stappen is Nebest u graag van dienst.