CO2-emissieverslag 2022

Nebest Adviesgroep B.V. publiceert CO2-emissieverslag 2022

Binnen Nebest nemen we thema’s als duurzaamheid, circulariteit en milieuzorg erg serieus. Hier houden we ons dan ook dagelijks mee bezig, onder andere in de vorm van instandhouding van bestaande assets of nieuwe ontwikkelingen zoals de Herbruikbaarheidsscan. Naast de inspanningen binnen projecten met betrekking tot instandhouding, hergebruiken en verduurzamen van de gebouwde omgeving, kijken wij vooral ook naar onszelf. Met doelstellingen op het gebied van: (meer) gebruikmaken van groen gas/stroom, verder elektrificeren van het wagenpark, meer thuiswerken waar mogelijk, optimaal gebruikmaken van het kantooroppervlak, et cetera. Deze ambities worden structureel vastgelegd door middel van certificering voor de CO2-Prestatieladder.

Hoewel we al veel doelen hebben behaald, en daar best een beetje trots op mogen zijn, blijven we onszelf inzetten voor een beter klimaat. De doelen worden regelmatig geëvalueerd en aangescherpt waar nodig.

Met de publicatie van haar CO2-emissies over 2022 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO2-emissiereductie over het jaar 2022.

 

Voortgang CO2-emissiereductie

Over 2022 heeft Nebest 692 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.158 ton in 2019.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO2-emissierapportage.

De uitstoot per fte is dus verder afgenomen. Over 2022 laten de cijfers een afname van de CO2-uitstoot per fte zien voor elke emissiestroom.

De lichte stijging in 2022 ten opzichte van 2021 is te verklaren door het loslaten van de coronamaatregelen; we zijn weer meer op kantoor en bij de klant. Het thuiswerken heeft wel een meer blijvend karakter gekregen hierdoor blijft de stijging beperkt.

Scope 3

Voor de ketenanalyses “Herbruikbaarheidsscan” en “Onderaannemers” lopen diverse acties. De acties met betrekking tot de onderaannemers hebben vanwege de coronapandemie minder prioriteit gekregen.

Doelstellingen 2025

Voor het opnieuw formuleren van doelstellingen voor 2025 is gekeken naar de haalbaarheid ten opzichte van de te verwachten veranderingen.

Nebest heeft zich ten doel gesteld om eind 2025 per scope de hieronder genoemde reductie in CO2-uitstoot behaald te hebben ten opzichte van het nieuwe basisjaar 2019. Hierbij is gekozen voor het basisjaar 2019 omdat het jaar 2020 vanwege de coronappandemie niet representatief is. De bedrijfsomvang in 2019 is ook als referentie gehanteerd en wordt bedrijfsgroei of krimp evenredig verdisconteerd in de doelstellingen.

15 maart 2024

Winst EDA Circular Economy in Construction Award

26 februari 2024

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

21 februari 2024

Nebest betrokken bij civiele inspecties gehele G4