#Blog 56 – Na beregening komt zonneschijn

In ons koude kikkerlandje regent en waait het nogal eens. Alsof we daar geen genoeg van kunnen krijgen, regent het soms ook als het buiten gewoon prachtig weer is. Met regenproeven bepalen we namelijk de mate van waterdichtheid van gevelkozijnen en krijg je inzicht in het lekkagepatroon van ramen en kozijnen. Wanneer je dat weet, kun je tijdig iets doen aan lekkages, warmteverlies en koude rillingen in huis. Dat is goed voor het milieu, je portemonnee, je gebouw en voor je gezondheid. Waar wacht je nog op?

Waterdichtheidsmeting op locatie

Voorafgaand aan een waterdichtheidsmeting worden luchtlekken in de gevelopening geïnventariseerd met gebruikmaking van detectierook. De luchtdichting is namelijk de belangrijkste parameter voor de waterdichtheid. De grootste boosdoeners in gedateerde kozijnen zijn veelal:

  • Verspringende sponningen in kozijnen.
  • Luchtdichting gemankeerd door sluitwerk ramen.
  • Open ontwateringsgaten.
  • Kieren en naden tussen kozijn en gevelmetselwerk.

Vervolgens wordt de waterdichtheidsmeting uitgevoerd door met een beregeningstoestel een waterbelasting op de gevelopening aan te brengen. Het ­toestel wordt voor de gevelopening geplaatst en na 15 minuten ‘inregenen’ (zonder drukverschil) wordt stapsgewijs een verhoogd drukverschil over de gevel gecreëerd met behulp van een blowerdoorset. De meting wordt vervolgens uitgevoerd totdat de vereiste toetsings­druk is bereikt. Tijdens de meting vindt voortdurende inspectie plaats naar eventuele lekkages. De waterdichtheid van de gevel kan zodoende uitgedrukt worden in een drukverschil bij een genormeerde waterbelasting. Bij Bestaande Bouw is het vaak meer van belang te weten waar de lekkages zich bevinden en of deze zijn te verhelpen.

Haalbaarheid herstel lekkages

Wanneer de lekkages in het raamkozijn zijn opgespoord, kan er een oordeel worden geveld over de haalbaarheid van noodzakelijke herstellingen. Bij oude (houten) raamkozijnen kan het voorkomen dat herstel geen oplossing meer biedt. De gebreken zijn dan zodanig dat alleen vervanging nog een duurzame ingreep betekent. Het is natuurlijk zonde van je geld, in het kader van dit onderwerp, om intensief houtrotherstel uit te voeren, maar daarbij het gebrekkige sluitwerk gewoon te laten zitten.

Regendichte monumenten

Maar hoe zit dat dan bij monumenten? Daar hebben kozijnen vaak een monumentale waarde en mag je deze gevelelementen niet zomaar vervangen. In die gevallen kunnen voorzetramen uitkomst bieden om het binnenklimaat te verbeteren en warmteverlies te beperken. Met voorzetramen aan de binnenzijde (lees: achterzetramen) kan relatief eenvoudig voldaan worden aan de formeel vereiste waterdichtheid van de gevel. Technisch gezien heeft de toepassing van voorzetramen echter wel weer een negatieve invloed op de duurzaamheid van de (monumentale) buitenkozijnen. De lekkagepunten in de kozijnen blijven dan bestaan evenals hun degeneratieve inwerking op het houtwerk. Doordat de binnenzijde van het raamkozijn in een semi-buitenklimaat komt te liggen zal intensief onderhoud noodzakelijk zijn. Kostentechnisch raak je mogelijk van de regen in de drup.

Regeren is vooruitzien

Door het tijdig signaleren van gebreken aan de waterdichting van je houten gevelkozijnen, kan mogelijk worden voorkomen dat je gedwongen wordt je kozijnen te vervangen of tot intensief onderhoud te moeten overgaan. Met het in de winter inplannen van regenproeven in het voorjaar, ben je daarom niet te laat, maar juist heel proactief bezig. Dus nu vooruitzien naar het voorjaar, om te zorgen dat je er de volgende winter warmpjes bijzit. Wat is het leven van een waterdichtheidsadviseur toch nuttig en fijn, als de zon schijnt.

 

25 november 2021

#Blog 55 – Het spook van de open naden

11 november 2021

#Blog 54 – Transitieleed

28 oktober 2021

#Blog 53 – Verborgen verleden