#Blog 55 – Het spook van de open naden

In de oude wijken van veel binnensteden is het energieverbruik hoog en ervaren de bewoners veel kou en tocht in hun woningen. Zeker nu de gasprijzen door het dak gaan, moet je voorkomen dat je duurgestookte warmte in huis net zo hard door je dak (of je gevel) en via kieren en naden weer naar buiten verdwijnt. Er moet effectief worden opgetreden om zowel de portemonnee als het milieu te sparen. Actie!

Luchtlekken uitgespeeld

In een vorige blog souffleerde wij goedwillende woningeigenaren al: ga niet zomaar je spouwmuur vullen zonder onderzoek naar de technische haalbaarheid ervan te hebben gedaan. Eigenlijk geldt dit voor alle maatregelen die de opwaardering van de thermische schil moeten bewerkstelligen.

Wanneer je je woning isoleert, maar je vergeet aanwezige open naden en kieren af te dichten, ben je mogelijk een goed geïsoleerd vergiet aan het creëren. De kunst is daarom eerst alle luchtlekken op te sporen. Luchtlekken zijn veelal niet direct zichtbaar of zelfs bij eerdere renovaties vakkundig weggewerkt achter nieuwe gevelbekleding. Wat niet ziet wat niet deert, dacht men destijds, maar die illusie is in deze moderne tijd uitgespeeld. Met behulp van theaterrook kunnen we deze verborgen spelbrekers vandaag de dag gelukkig snel ontmaskeren.

Blowerdoortest en rookproef

In een laatst onderzochte serie woningen was het luchtlek snel boven water. De woningen waren voorzien van een uitgetimmerd verlaagd plafond en de gevel was bij een recente renovatie aangepast met nieuwe beschietingen. Na het openmaken van de verlaagde plafonds werd de woning, met onze blowerdoorset, op overdruk gezet waarna met de rookmachine detectierook in het plafond werd ingelaten. De overdruk in de woning zorgde er vervolgens voor dat de rook via de aanwezige naden in de gevel naar buiten werd geperst. Zodoende werd snel zichtbaar dat de rook aan de voorgevel achter de gevelbeschieting vandaan kwam. Oude ventilatieroosters, vergane schuimnaden rondom gevelkozijnen en vervormde kierdichtingsrubbers speelden hierbij een hoofdrol.

 

Open naden

Slotstuk

Met het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting en blowerdoortest, in combinatie met een gerichte rookproef, waardoor de lekken visueel worden gemaakt, ben je dus al snel op het spoor van de boosdoeners. Onzichtbare gebreken worden op non-destructieve wijze direct visueel waarneembaar gemaakt. Het resultaat van een dergelijke inventarisatie van lucht­lekken (inclusief kwalificatie van de bijdrage aan het totaal van de lucht­lekkage van een woning) helpt een beeld te schetsen van de ernst en omvang van de situatie. Daarmee kan je vervolgens gericht maatregelen nemen om de luchtlekken te dichten en een pand energetisch op te waarderen, zonder water naar de zee te blijven dragen in een steeds kostbaar wordende klucht.

11 november 2021

#Blog 54 – Transitieleed

28 oktober 2021

#Blog 53 – Verborgen verleden

14 oktober 2021

#Blog 52 – Onromantische zachte wanden