Nebest onderzoekt hergebruikpotentie dakpannen

In Zaandam staat de sloop van 54 woningen gepland, waarvan Markus de sloopaannemer is. De wens is om deze sloop op een zo circulair mogelijke manier uit te voeren. Zodoende ontstond de vraag of de dakpannen van de woningen hergebruikt kunnen worden bij de bouw van nieuwe woningen op dezelfde locatie. In opdracht van Markus voerde Nebest diverse onderzoeken uit om de hergebruikpotentie van de dakpannen in kaart te brengen.

Visuele inspectie en laboratoriumonderzoek

De woningen die gesloopt gaan worden in Zaandam, zijn seriële woningen met een bouwjaar tussen 1923 en 1926. De woningen hebben puntdaken die bekleed zijn met diverse soorten dakpannen, namelijk keramische pannen en een type betonpan. In opdracht van Markus onderzocht Nebest de hergebruikpotentie van de keramische dakpannen.

In het laboratorium van Nebest is een steekproef van veertig dakpannen op verschillende manieren onderzocht. Allereerst zijn de dakpannen visueel en op klank beoordeeld, waarbij onder andere is gelet op mossengroei, breuken en vorstschade. Daarnaast is de waterdichtheid van de pannen onderzocht door een waterdichtheidstest. Ten slotte is de breuksterkte bepaald door de dakpannen met een driepuntsbuigproef in een drukbank tot breuk te belasten.

Hergebruikpotentie van de dakpannen

Op basis van de inspectie- en onderzoeksresultaten concludeerden de adviseurs van Nebest dat de keramische pannen wel degelijk hergebruikpotentie kennen. De pannen bleken op basis van de waterdichtheid goed herbruikbaar te zijn en ook de gemeten breukkrachten voldeden allemaal aan de geldende normen. Na zorgvuldige demontage en afklopping, kunnen de dakpannen dus hergebruikt worden in een nieuwe situatie.

Meer weten over wat Nebest op het gebied van duurzaamheid en circulariteit doet? Bezoek dan deze pagina.

Bekijk onze recente projecten

Meer projecten

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk