Nebest combineert inspectie en ecologisch advies berlinerwand

In de Archipelbuurt in Den Haag bevindt zich schuin tegenover het Vredespaleis de Portguees-Israëlische begraafplaats. De begraafplaats werd gesticht in 1694 en is sinds 1967 opgenomen in het rijksmonumentenregister. Tussen de begraafplaats en de naastliggende Burgemeester Patijnlaan staat een houten berlinerwand. Deze houten kerende constructie verkeert in verouderde staat en wordt mogelijk vervangen. Voor aanvang van eventuele werkzaamheden aan de berlinerwand, dient de damwandconstructie geïnspecteerd te worden én moet worden nagegaan of er in het plangebied beschermde flora en fauna zijn. Door gecombineerde expertise binnen Nebest werd in opdracht van Fagus Projectmanagement en Engineering een toestandsinspectie gelijktijdig met een ecologische quickscan uitgevoerd.

Toestandsinspectie

De toestandsinspectie werd uitgevoerd om een goed beeld te vormen van de functionele toestand van de berlinerwand en advies uit te kunnen brengen over de restlevensduur. De 105 meter lange wand is opgebouwd uit panelen van horizontale houten planken en verticale stalen staanders. De kerende hoogte van de constructie varieert over de gehele lengte tussen de 1,0 en 1,5 meter.

Ecologische quickscan

Naast inzicht in de staat van onderhoud, was er de behoefte om mogelijke effecten van ruimtelijke ingrepen op beschermde gebieden en plant- en/of diersoorten in kaart te brengen. Hiertoe voerde Nebest gelijktijdig met de toestandsinspectie een ecologische quickscan uit.

Door middel van een bureaustudie, veldbezoek en resultatenanalyse werden de effecten van werkzaamheden aan de berlinerwand op Natura 2000- of NNN-gebieden in kaart gebracht. Daarnaast werd input verzameld voor de totstandkoming van een ecologisch werkprotocol om verstoring en vernietiging van broedgevallen te voorkomen.

Inspectie en ecologie Den Haag

Combinatie is kracht

Doordat Nebest zowel expertise op het gebied van inspectie als ecologische diensten in huis heeft, kon de opdrachtgever optimaal en efficiënt bediend worden door deze werkzaamheden gecombineerd aan te bieden en uit te voeren.

Meer weten over de ecologische dienstverlening van Nebest? Ga dan naar onze pagina over ecologie.

Bekijk onze recente projecten

Meer projecten

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk