Luchtdicht bouwen

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de gebouwde omgeving en het hiermee gecreëerde binnenklimaat. Een goede ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat, maar dit moet wel gecontroleerd gebeuren. Om ongewenste luchtstromen tegen te gaan is er steeds meer aandacht voor luchtdicht bouwen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen lucht die ongewenst het gebouw kan binnentreden (infiltratie) en lucht die ongewenst uit het gebouw ontsnapt (exfiltratie). Beide worden voorkomen met luchtdicht bouwen.

Luchtdicht bouwen brengt meerdere voordelen met zich mee:

  • Energiebesparing.
  • Comfort (minder tocht- en stankoverlast; betere geluidwering).
  • Een luchtdicht detail heeft ook een betere waterdichtheid en brandwerendheid.
  • Beperken vochtschades door inwendige condensatie.

Uitgangspunten en eisen aan luchtdicht bouwen

Door de aanwezigheid van noodzakelijke doorvoeren door de gebouwschil en beweegbare onderdelen zoals deuren en ramen zullen er altijd kieren, naden en openingen in de gebouwschil zijn. Met goed ontworpen details en zorgvuldige uitvoering kan wel een steeds lagere luchtdoorlatendheid behaald worden. Hierbij is het van groot belang dat de luchtdichte laag doorlopend is in de gehele bouwschil en niet geperforeerd wordt.

In het kader van energiebesparing stelt het bouwbesluit een bovengens aan de toegestane luchtdoorlatendheid, de totale volumestroom door de gebouwschil bij 10 Pascal (Qv;10 ) mag niet groter zijn dan 0,2 m³/s per vierkante meter vloeroppervlak. In de praktijk worden vaak strengere eisen gesteld, mede opgelegd door de BENG-norm die sinds 1 januari 2021 de oude EPC-score vervangt of op basis van BREEAM certificering.

Daarnaast kan het ook zijn dat er specifieke eisen aan de luchtdichtheid van een gebouw of ruimte worden gesteld (bijvoorbeeld bij cleanrooms, de opslag van kritische stoffen of gasgebluste ruimtes).

Wat kan Nebest betekenen op het gebied van luchtdicht bouwen?

Nebest kan in iedere levensfase van een gebouw adviseren over de prestaties van een gebouwschil. Of u nu een gebouw aan het ontwerpen bent en advies wilt over de detailleringen, een gebouw aan het bouwen bent met bijzondere eisen aan lucht- en waterdichtheid of dat u last heeft van lekkages of andere klachten in uw bestaande gebouw. Bij Nebest werken bouwkundigen met veel ervaring in de complexe principes van bouwfysica. Zij kunnen u ondersteunen op het gebied van:

  • Ontwerp- en detailbeoordeling.
  • Instructie op de bouw.
  • Uitvoeringsinspecties.
  • Luchtdoorlatendheidsmetingen.
  • Lekkageonderzoek/luchtlekonderzoek.

Nebest beschikt over apparatuur om op locatie blowerdoormetingen uit te voeren, eventueel aangevuld met thermografie of onderzoek naar de waterdichtheid. Luchtdoorlatendheidsmetingen worden door Nebest altijd conform NEN 2686, NEN-EN-ISO 9972 of BREEAM ENE 26 uitgevoerd.

Onze adviseurs kunnen met u meedenken om voor ieder bouwfysisch probleem tot een passende oplossing te komen. Hierbij wordt naast de technisch ideale situatie vaak ook een alternatieve oplossing aangedragen die passender is binnen de projectspecifieke uitdagingen van kwaliteit, budget en planning.