Waterdichtheidsmeting

Gevels en daken vormen samen met de vloer de gebouwschil. De gebouwschil biedt bescherming tegen het klimaat van buiten en andere aangrenzende ruimten. Onder normale omstandigheden worden de wind- en waterdichtheid als belangrijkste eigenschappen van de gebouwschil ervaren. In het Bouwbesluit worden dan ook eisen gesteld aan de waterdichtheid van de gebouwschil. Om de waterdichtheid te bepalen, kan Nebest een waterdichtheidsmeting voor u uitvoeren.

Wat is een waterdichtheidsmeting?

Een waterdichtheidsmeting door Nebest wordt altijd uitgevoerd conform NEN 2778, NEN-EN 1027 of NEN-EN 13051. Tijdens de meting wordt een gevel(deel) onder statische omstandigheden besproeid. Hierbij wordt het drukverschil over het te beproeven geveldeel stapsgewijs opgevoerd tot en met de vereiste toetsingsdruk. Er wordt continu gemonitord of waterinfiltratie optreedt. Wanneer er gedurende de beproeving geen waterlekkage optreedt, wordt de gevel als waterdicht beschouwd.

Hoe kan Nebest u van dienst zijn?

Nebest kan in iedere levensfase van een gebouw adviseren over de waterdichtheid van een gebouwschil. Of u nou een gebouw aan het ontwerpen bent en advies wilt over de detailleringen, een gebouw aan het bouwen bent met bijzondere eisen aan lucht- en waterdichtheid of dat u last heeft van lekkages of andere klachten in uw bestaande gebouw. Bij Nebest werken bouwkundigen met veel ervaring in de complexe principes van bouwfysica. Bij hoge eisen of bijzondere detailleringen is het verstandig om de waterdichtheid van de gevelconstructie vroeg in het bouwproces te meten. Ook wanneer u wilt weten of de vereiste prestaties worden behaald of u de gerealiseerde prestatie moet aantonen. De specialisten van Nebest kunnen een waterdichtheidsmeting voor u uitvoeren en meedenken in oplossingen als het gewenste resultaat nog niet wordt behaald.

Bij Nebest beschikken we over diverse apparatuur om op locatie waterdichtheidsmetingen uit te voeren. In veel situaties kan in de gehele woning de benodigde onderdruk worden gerealiseerd. Hierdoor is het niet noodzakelijk om een projectspecifieke testkast te maken. De waterdichtheidsmetingen kunnen hierdoor ook eenvoudig in bestaande gebouwen worden uitgevoerd. In situaties waar wel een testkast moet worden gebouwd, bespreken onze adviseurs de mogelijkheden met u. Zij kunnen u hierbij begeleiden of de testkast geheel voor u verzorgen. Eventueel kan de waterdichtheidsmeting ook worden gecombineerd met een luchtdoorlatendheidsmeting van de gebouwschil of een gevelfragment.

Waterdichtheidsmeting door Nebest