Stroefheidsmetingen en slipweerstand

In 2003 is de NTA 7909:2003 uitgebracht, een Nederlandse technische afspraak waarin een protocol is opgenomen voor het beproeven van wrijvingseigenschappen van vloeren. Dit beproeven gebeurt met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde meetwagen (Floor Slide Control 2000). Hierbij wordt een meetvoetje, bekleed met een rubber, leer of kunststof zooltje, voortbewogen over de te beproeven ondergrond, waarna de wrijvingscoëfficiënt wordt bepaald. De metingen worden, conform de NTA 7909:2003 uitgevoerd op een droge en natte ondergrond.

De dynamische wrijvingscoëfficiënt van beloopbare horizontale oppervlakken is een maat voor de slipgevoeligheid van oppervlakken en geeft als zodanig uitsluitsel over de beloopbaarheid en toepasbaarheid van een (vloer)product.

De NTA 7909:2003 is alleen van toepassing wanneer dit tussen partijen is overeengekomen. Met nadruk wordt erop gewezen dat uitglijongevallen niet worden voorkomen met een vloer waarvan de dynamische wrijvingscoëfficiënt voldoet aan de gegeven grenswaarden, maar dat het risico van uitglijden tenminste wordt verminderd. In dat kader is het belangrijk dat gebruikers zich realiseren dat naast de wrijvingscoëfficiënt ook andere factoren (zoals voetbekleding, verontreinigingen, omgevingsfactoren, waarnemingsvermogen) van invloed zijn op uitglijden. In NTA 8001 worden verschillende factoren benoemd die van invloed zijn op het uitglijden en slippen.

In oktober 2015 is de NTA 7909:2003 vervangen door de huidige norm, de NEN 7909:2015. Hierbij worden de stroefheidsmetingen uitgevoerd met de tribometer (GMG-200). De tribometer bestaat uit een actieve meetunit die over het te meten opper­vlak glijdt en die kan worden voorzien van diverse verwisselbare voeten (zolen) voor diverse onder­gronden. In principe hoeft op het betreffende oppervlak, conform NEN 7909, alleen maar te worden gemeten met de rubberzool, in droge en/of natte situatie. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid te meten met de leren zool of de mixzool (leer en rubber). Dit staat niet voorgeschreven in de huidige norm.

De meting van de wrijvingscoëfficiënt (µ) wordt toegepast voor de bepaling van de stroefheid en slipvastheid van vloeren en vloerbedekkingen. De slipweerstand van het betreffende oppervlak, gemeten met de rubberzool conform NEN 7909:2015, moet voldoen aan de volgende wrijvingscoëfficiënt (μ):

  • Droge toepassing                                 μ ≥ 0,30
  • Natte toepassing                                  μ ≥ 0,40
  • Natte toepassing in zwembad          μ ≥ 0,45

Cooper Pendulum Skid Resistance Tester (SRT)

De Pendulum Skid Resistance Tester (SRT) is van oorsprong een Amerikaanse ontwikkeling, maar is sinds 1960 van Britse makelij. De Cooper SRT werd in het begin voornamelijk gebruikt voor het onder­zoeken van de stroefheid (slipweerstand) van wegoppervlakken zoals wegen en stoepen, maar wordt tegenwoordig ook gebruikt voor het bepalen van de slipweerstand op andere ondergronden, zowel op locatie alsook in het laboratorium op aangeleverde monsters.

De Cooper SRT bestaat uit een frame voorzien van een slinger met een sleepschoen. Deze sleep-schoen is voorzien van een rubberstrook. Gekozen kan worden uit verschillende rubberstroken (hardheden). Dankzij de slinger beweegt de sleepschoen over een proef­oppervlak en kan eenvoudig de afname van de uitslag (SRT-waarde) worden gemeten.

Met de Pendulum Skid Resistance Tester kan de slipweerstand worden bepaald voor en volgens verschillende Europese normen, waaronder NEN 2443:2013, EN 1097-8:2009, AS/NZS 4586:1999, BS 7976, EN 1436:1997, NEN-EN 13036-4:2003 en ASTM E303-93.

Meer weten over stroefheidsmetingen en slipweerstand? Neem contact op marinus.poelert@nebest.nl.

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink