Samenwerking Nebest Adviesgroep en Labortech Testing Solutions B.V.

Recent is de samenwerking tussen de Nebest Adviesgroep en Labortech Testing Solutions B.V. verder geformaliseerd. Jeroen de Goeij, algemeen directeur van Nebest, zegt hierover het volgende: ‘Labortech en Nebest zijn complementair aan elkaar. Door de participatie in Labortech is het spectrum waarin Nebest opereert uitgebreid met een state-of-the-art materiaalkundig laboratorium. Dit maakt dat we onze klanten nog beter kunnen bedienen daar waar het gaat om onderzoek aan metalen en andere materialen. Denk hierbij aan inspectie van staalconstructies, metallurgisch onderzoek, mechanisch onderzoek, breukmechanisch onderzoek, corrosieonderzoek, schadeanalyse, lasgerelateerde testen, et cetera’.

Labortech blijft voorlopig actief onder eigen naam en blijft ook in Ridderkerk gevestigd vanwege de gunstige geografische ligging.

Voor klanten zal dit een positieve impact hebben door:

  • Focus op kwaliteit. Het team aan specialisten wordt fors uitgebreid waardoor de klant nog beter bediend wordt.
  • Meer grip op doorlooptijd. Dankzij de samenwerking worden onderzoeken efficiënter gepland, wat leidt tot snellere doorlooptijden.
  • Door de krachten te bundelen wordt meer energie gestoken in technologie en innovatie. Hierdoor ontstaan verbeterde processen en kwaliteit.

De komende maanden zal de samenwerking steeds verder worden geïntensiveerd.

Neem voor meer informatie contact op met Mark Lodema via mark.lodema@nebest.nl of +31 6 208 670 73.

15 maart 2024

Winst EDA Circular Economy in Construction Award

26 februari 2024

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

21 februari 2024

Nebest betrokken bij civiele inspecties gehele G4