Periodieke inspectie oude gebouwen

Nederland is rijk aan vele prachtige, historische gebouwen. Een aanzienlijk deel hiervan is benoemd tot rijksmonument. Dat zijn er meer dan 60.000 die verspreid staan door het hele land. Denk hierbij aan kerken, paleizen, kloosters, abdijen, huizen, musea, et cetera. Veel van deze gebouwen zijn tot op de dag van vandaag in gebruik voor verschillende doeleinden. Een groot deel van deze gebouwen zijn honderden jaren oud, sommigen staan er zelfs al meer dan 1000 jaar. Vanzelfsprekend brengt dit verschillende risico’s en gevaren met zich mee.

Periodieke inspecties oude gebouwen

Falende ophangpunten

Nebest heeft onlangs alle ophangpunten van een dergelijk historisch gebouw geïnspecteerd. Denk hierbij aan lampen, kroonluchters, lijstjes, beelden, et cetera. De aanleiding voor deze inspectie was een falende ophanging, waardoor een voorwerp naar beneden is gevallen. Dit is niet de eerste keer dat ergens een (oude) ophanging is bezweken. Het is een vaker voorkomend probleem en dus geen overbodige luxe om er iets aan te doen. Een dergelijk voorval kan leiden tot gevaarlijke situaties die voorkomen dienen te worden.

 

Periodieke inspecties oude gebouwen
Periodieke inspecties oude gebouwen

Overige risico’s

Naast het gevaar van falende ophangingen brengen verouderde gebouwen vaak nog meer risico’s met zich mee. Zo ligt de brandveiligheid van historische gebouwen over het algemeen lager dan bij nieuwere gebouwen. Dit heeft vooral te maken met de bouwmaterialen die vroeger veelvuldig gebruikt werden, zoals houten constructies of brandbaar isolatiemateriaal. In combinatie met verouderde elektrische bedrading en nalatig onderhoud kan het kleinste vonkje al leiden tot een enorme brand. Naast een lage brandveiligheid kunnen onder andere funderingsproblemen, verouderde installaties en overige constructieve gebreken ook de nodige risico’s met zich meebrengen.

APK voor gebouwen

Het veilig functioneren van gebouwen is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gebouweigenaren/beheerders. Het is van belang dat risico’s op tijd gesignaleerd worden zodat er correct gehandeld kan worden door de gebouweigenaren. De enige manier om dat te verwezenlijken zijn periodieke inspecties, een APK-keuring voor gebouwen als het ware. Door regelmatig gebouwen te laten inspecteren op verschillende veelvoorkomende risico’s, kan de veiligheid te allen tijde optimaal worden gehouden.

Benieuwd naar wat Nebest voor u kan betekenen op het gebied van inspectie en advies? Bezoek dan deze pagina.

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024

3 mei 2024

Werken bij Projectmanagement: Kristel Bartelink