Inspectie 87 duikers

Gemeente Molenlanden omvat een groot waterrijk gebied en heeft een groot areaal civiele kunstwerken in beheer.

Om inzicht te verkrijgen in de huidige staat en het benodigde onderhoud van 87 duikers voert de afdeling Inspectie en Beheer momenteel inspecties uit in opdracht van gemeente Molenlanden. De inspectie wordt uitgevoerd door één inspecteur en vormt daarom geen risico voor corona-overdracht. Op basis van de uitkomsten uit de inspecties worden onder­houdsmaatregelen geadviseerd.

5 december 2023

Raamovereenkomst ingenieursdiensten Gemeente Stichtse Vecht

28 november 2023

QuickScan constructieve veiligheid van 430 voetgangers- en fietsbruggen in de Gemeente Amsterdam

16 november 2023

Kari Kleiss over werken bij Nebest