Hergebruik van betonnen liggers in OTAR

In de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur werkt Nebest samen met ketenpartners in de vorm van consortium Closing the Loop. De ambitie is om gezamenlijk de cirkel voor hoogwaardig hergebruik van kunstwerken te sluiten. Onlangs verscheen in OTAR onderstaand artikel waarin initiatiefnemer van het consortium Wouter van den Berg meer vertelt over de concrete stappen die Closing the Loop zet richting een circulaire infra. Zo vertelt hij onder andere over de betonnen liggers die in de A9 worden geoogst; wat ging daaraan vooraf en wat gaat er nu precies met deze liggers gebeuren?

Wilt u meer weten over Closing the Loop? Ga dan naar deze pagina.

Hergebruik van betonnen liggers in OTAR

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024