Een reis door Nebest met Quinten Thomas

Quinten Thomas deelt zijn ervaringen na 10 weken stage lopen bij Nebest, als onderdeel van het 2e leerjaar van zijn Masteropleiding Civiele Techniek aan TU Delft. Gezien zijn interesse voor waterbouwkundige constructies was het plan om de stage te vervullen binnen de afdeling Duikinspectie. Maar al snel kwam het idee om ook de afdelingen Laboratorium en Inspectie erbij te betrekken. Dit om het gehele proces van het onderzoek naar houten paalfunderingen in Amsterdam binnen Nebest mee te maken.

“In het zonnetje op de Prinsengracht, onderzoek doen in het laboratorium, met een waadpak in de sloot staan, elke week kan zomaar anders zijn.”

Duikinspectie

Quintens eerste week bij Nebest was gelijk druk. Om met de duikinspecteurs mee te kunnen, moest namelijk eerst een VCA examen afgelegd worden. “Ik kon gelijk terug de boeken in, maar het examen ging super goed!”  Met een VCA op zak ging Quinten mee op duikinspectie, waar de kademuren van de Prinsengracht in Amsterdam geïnspecteerd moesten worden. “Het eerste wat ik leerde was dat de duikers erg vroeg op pad gaan, mijn wekker ging al om vijf uur! Verder was het een erg leuke en interessante dag en bovendien erg lekker weer. Terwijl de duiker zijn werk onderwater uitvoerde, hield ik zijn luchttoevoer in de gaten en zette ik de houtmonsters klaar.” Gedurende zijn stage heeft Quinten drie weken bij de afdeling Duikinspectie meegelopen en is hij op vier inspecties mee geweest.

Laboratorium

De volgende bestemming van zijn stage was het laboratorium van Nebest. Hier heeft Quinten samen met een collega de houtmonsters (die genomen zijn tijdens de duikinspecties) onderzocht. Allereerst werden de houtmonsters gesorteerd op houtsoort en mate van aantasting. Vervolgens werden de monsters gesneden in vier delen en nat gewogen. Daarna gingen ze een etmaal de oven in. Eenmaal droog werden de monsters opnieuw gewogen. Het verschil tussen de twee wegingen zegt iets over de aantasting, het vochtgehalte en maakt mogelijk dat de druksterkte gemeten kan worden. Dit zijn onder andere de parameters die Gemeente Amsterdam graag wil weten. “In het lab was het erg gezellig. Met de radio zachtjes aan op de achtergrond en hier en daar een praatje, waren we al snel een geoliede machine.” Zo heeft Quinten twee weken in het lab gestaan en daarna af en toe nog bijgesprongen als het nodig was.

Inspectie

De afdeling Inspectie was het toneel voor de derde fase van de stage, die twee weken duurde. In tegenstelling tot bij Duikinspectie ligt de focus hier meer op de boven het maaiveld gelegen delen van constructies en het opstellen van instandhoudingsadviezen. Na het uitvoeren van een bureaustudie is Quinten mee geweest op inspectie. “We hebben vier bruggen van verschillende formaten in Amsterdam geïnspecteerd. Zo heb ik met een waadpak in een slootje onder een kleine brug gestaan, één grote modderboel maar wel een erg leuke ervaring! Vervolgens zijn we ook nog met een rubberboot onder wat grotere bruggen geweest om diverse metingen uit te voeren.” Tot slot werden alle foto’s en resultaten van de inspecties vergeleken met de bureaustudie. Er werd gekeken naar de historie van het object en wat de bevindingen nu zijn. Daar komt uiteindelijk een advies uit naar voren omtrent onderhoud, staat van de constructie en de te nemen vervolgstappen.

Terugblik

Ter afsluiting blikt Quinten terug op zijn 10 weken bij Nebest: “Ik heb veel mensen en onderdelen van de organisatie leren kennen. Vooral de afwisseling tussen binnen- en buitenwerk heb ik erg positief ervaren. Zo stond ik het ene moment op een bootje in de zon op de Prinsengracht, dan weer in het laboratorium, en vervolgens met een waadpak in de modder. Op deze manier heb ik veel kunnen ervaren wat betreft civiele techniek en de diverse raakvlakken ervan. Al met al heb ik een leuke en leerzame tijd gehad bij Nebest!”

15 maart 2024

Winst EDA Circular Economy in Construction Award

26 februari 2024

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

21 februari 2024

Nebest betrokken bij civiele inspecties gehele G4