CO₂-Prestatieladder Nebest Adviesgroep B.V.

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Het gaat daarbij met name om:

  • Energiebesparing.
  • Het efficiënt gebruik maken van materialen.
  • Het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

Daarom is Versie 3.1 van de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Daarin is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Zo sluit de ladder nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen.

Het doel van de ladder is:

  • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen.
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om:

  • Die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.
  • De verworven kennis transparant te delen.
  • Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Nebest Adviesgroep B.V. beschikt over het ‘CO2-bewust Certificaat Niveau 5‘. Bekijk de pagina ‘Certificaten Nebest Adviesgroep‘ voor inzage in dit- en alle andere certificaten.

Zie voor meer informatie www.skao.nl. Vind Nebest Adviesgroep B.V. rechtstreeks op de website van SKAO: Certificaathouders (co2-prestatieladder.nl).

Energiemanagement Programma