#Blog 51 – Balkondebacle

Nu er onlangs weer een zeer gevaarlijke instorting heeft plaatsgevonden in Oudenbosch, waarbij enkele balkonvloeren zijn bezweken, is er weer even aandacht voor deze specifieke problematiek. Uitkragende galerijen zijn al langer onderwerp van verplicht onderzoek, maar voor uitkragende balkonvloeren, die op dezelfde constructieprincipes zijn gebaseerd, is er vreemd genoeg geen totale onderzoeksplicht. Wordt dat niet eens tijd?

Bedreiging betonvloeren

De angst dat er de komende 10 jaar nog veel meer bezwijkende balkons zullen volgen, wordt gestaafd door de onderzoeksresultaten die onze betononderhoudskundigen bijna dagelijks optekenen. Scheuren in gedateerde balkonvloeren op de kritische doorsnede (in de kim evenwijdig aan de gevel) komen heel vaak voor maar zijn helaas niet altijd goed zichtbaar. Deze scheuren zorgen er echter wel voor dat er regenwater (of erger; agressief chloorhoudend schoonmaakwater) over langere periode in het beton kan dringen. Wanneer het vocht de bovenwapening bereikt, ontstaat er aantasting van het betonijzer. Deze bovenwapening is weer van groot belang voor de veiligheid van de constructie omdat de uitkragende balkonvloer daar letterlijk aan hangt. Het is alsof de tuien van een hangbrug langzaam maar zeker worden doorgesneden, en je weet nooit precies wanneer het te laat is. Een, op de balustrade, neerstrijkende vogel kan dan het verschil maken.

Domino D-day

Op het moment dat de wapening op meerdere punten te ernstig aangetast raakt, kan de belasting op de balkonvloer (alleen al het eigen gewicht) niet meer naar de vloer binnen worden overgedragen en bezwijkt de constructie. Het gevolg hebben we helaas onlangs weer kunnen aanschouwen in Oudenbosch. Betonnen vloeren kunnen binnen een fractie van een seconde van het gebouw afbreken, naar beneden vallen en dan zelfs een dramatisch domino-effect met balkons teweeg brengen.

CUR-Aanbeveling 248

Uitkragende betonnen galerijvloeren onderzoeken we op hun constructieve veiligheid conform CUR-Aanbeveling 248. Hierin wordt met een onderzoeksprotocol een aantal volgordelijke stappen omschreven die uitgevoerd moeten worden om technische informatie in te winnen over de betreffende galerijvloer. Met deze informatie kan een constructeur dan een betrouwbare herberekening maken en de situatie spiegelen aan normen voor constructieve veiligheid. Voor balkons is dat eigenlijk niet anders. Het is net zo verhelderend als noodzakelijk. Balkons die nabij de kustlijn liggen, ver uitkragen of permanent zwaar worden belast, vallen ondertussen gelukkig al wel onder de onderzoeksplicht. Met de overige balkons wordt eigenlijk Russische roulette gespeeld. Het is namelijk niet zo dat de balkons die bezwijken, toevallig op een slechte aardstraal zijn gelegen of dat het bij een enkel complex voortkomt uit een bouwfout. Er is geen toeval in het spel of sprake van een incident, het is een structureel probleem bij deze balkons. Wel zijn balkons in het verleden net iets minder vaak schoongeschrobd met agressief chloorhoudend schoonmaakwater dan galerijen. Dit laatste neemt echter niet weg dat veel van deze balkons vaak al ruim 50 jaar aan een gebouw hangen en de elementen moeten trotseren met weinig onderhoud aan beschermende vloercoatings.

Balkondebacle

Schouders eronder

Dus wat te doen? Houden we enkel de huidige verplichtingen aan en blijven we die Russische roulette spelen, of stropen we de mouwen op, zetten we de schouders eronder en gaan we echt voor het voorkomen van een nieuw balkondebacle?

16 september 2021

#Blog 50 – Gezond gevoegde gevels

3 september 2021

#Blog 49 – Creatief met klussen

18 augustus 2021

#Blog 48 – Renovaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst